ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    מזל טוב למשפחת ראש השיבה לרגל אירוסי הבת בת אל עם תלמיד הישיבה אליה חמו

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

בס"ד

 

ראש הישיבה:

הרב יהושע מרדכי שמידט

 

ר"מ שיעורים גבוהים: הרב עקיבה ורדי

יועץ חינוכי: הרב ארז ותיק

חצר"מ שיעור א': ר' דן גרניק

חצר"מ שיעורים גבוהים: ר' יעקב רמז

ר"מ חסידות: ר' יעקב משה שמידט

אחראי לענייני בית המדרש: ר' חגי עקיבא שטראוס

 

———-

שדכן הישיבה: ר' חגי עקיבא שטראוס: 050-2044911