ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח
 

 

לבוגרינו היקרים,

זמן מה עבר מאז היותכם תלמידים מן המניין, והישיבה רק הולכת ומתפתחת. מעגל הבוגרים מתפתח וגדל, וזו עדות נאותה לתרומתכם הנפלאה לבניינה של הישיבה.

 

"מבית ומחוץ תצפנו", בין אם הבוגרים משתתפים בלימוד בעבודת ה' היום יומית בישיבה, ובין אם משקיעים מזמנם כוחם ומרצם מחוץ לכותלי הישיבה, הציפיה וההשתוקקות למפעל הישיבתי היא פרי חלקם ובבת עיניהם.

 

מאז עומדה של הישיבה הבוגרים שספגו תורה וקדושה גם יחד, פועלים בתחומי החיים השונים, כגון תורה, חינוך, הוראה, צבא, כלכלה, מדעים, משפט, פיתוח וכו' מתוך שאיפה למצות את הכוחות שרכשו בישיבה ולהפיץ את התורה הגדולה של הישיבה בכל מכמוני החיים.      

 

אתר זה, המשמש את התלמידים והבוגרים כאחד, נבנה במטרה לחזק את הקשר הרציף בין תלמידי הישיבה לדורותיה. אתר זה משמש ככלי המהוה מרכז ומוקד לבוגרי הישיבה והתלמידים בשלל תחומים;

שמירה על קשר בין הבוגרים, התלמידים, האברכים, הרבנים, ושאר הצוות המסור ששותף בבניין הישיבה.

שיתוף חוויות ומגוון פעיליות המתרחשות בישיבה או מחוץ לה.

המשכת השפע הרוחני מבית המדרש לבוגרים בחיי התורה העיוניים והמעשיים בשטח.

קבלת סיוע ממשפחת הישיבה בפעילויות שונות במידת האפשר, ועזרה הדדית לישיבה בעת הצורך.       

קירוב לבבות של כלל ישראל לערכי התורה ועבודת ה, אהבת הארץ ואהבת ישראל, וחיבור של תלמידי ישיבות מכל הגילאים ומכל המגזרים מכל אתר ואתר, תחת שורת כתובת אחת. 

למימוש מטרות האתר לא מספיקה חווית הגלישה וצפייה בתוכן, אלא יש להתחבר לישיבה ע"י ביקור פיזי וממשי, להמחשה מקסימלית של אווירת הישיבה, פעילויותיה, פרותיה,  ורעיונותיה. "טוב מראה עיניים" אנו מזמינים את הבוגרים להמשיך להשתתף עמנו בחורי הישיבה עול התורה, ואנחנו מצפים לראותכם בכל עת.

בגלות הפנייה הכללית היתה בחינת "תא שמע", אך אנחנו משפחת ישיבת שבי שומרון, בארצינו ארץ הקודש, פונים לבוגרינו בלשון הירושלמי:

"תא חזי"! בוא וראה – "מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל"!

לחיזוק הקשר עם הישיבה ורבניה העזרו בדף הקשר של רבני ותלמידי הישיבה.