ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

 • מזל טוב

  ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

ראש הישיבה:

 

הדבר הראשון שבו נתקלים הבאים לישיבה הוא מאור פניו ושמחת החיים של ראש הישיבה, הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, ושליטתו בש"ס ופוסקים בלולה בענווה עצומה.

 

הרב, בן לניצולי שואה, אשר משפחתם העניפה נספתה כולה בשואה. הרב גדל ללא דודים וללא סבים וסבתות. אימו של הרב חלתה במחלה קשה בהיותו צעיר מאוד. הרב סעד אותה בימי חולייה ודאג לכל צרכיה וצרכי הבית. לאחר כמה שנים של סבל והתמודדות, נפטרה אימו, והוא רק תלמיד DSC_0135בשיעור א'. מספר שנים לאחר מכן נפטר גם אביו. למרות העול המשפחתי אשר נפל על צווארו וכל ההתמודדות הנפשית המלווה נער צעיר יתום, הרב בחר לקיים את דברי התורה "ובחרת בחיים" ולהשקיע את כל כוחותיו ומרצו בבניית עולם התורה במרחבי ארץ ישראל השלימה.

בבחירתו בחיים, הלך הרב ללמוד בישיבה הגבוהה 'מרכז הרב' בירושלים, ולאחר מכן למד בישיבת ההסדר 'ניר' בקריית ארבע, והפך לתלמידו המובהק של מו"ר פוסק הדור הרה"ג דב ליאור שליט"א. בלימודו בישיבה למד עד לכדי מסירות הנפש והגוף כפשוטם, והיה שקוע בעולמה של תורה שמונה עשרה שעות ברציפות. הרב התאמץ והשקיע מכוחותיו וממרצו וסייע לגייס לישיבת קריית ארבע מאות תלמידים, וכן היה ר"מ לבקיאות בישיבה.

מתוך מה שעבר הרב בחייו ולימוד התורה ותיקון המידות שרכש, הרב משקיע ימים כלילות, עם תשומת לב מיוחדת במינה, לכל בחור ובחור הלומד בישיבה, וכן מחנך את הבחורים לגדלות בתורה, ולהשקיע שעות ע"ג שעות בלימוד. דוגמא אחת מיני אלף לשילוב הנדיר הזה, ניתן לראות מהשיעור בספר 'נפש החיים', המועבר ע"י הרב בביתו, באווירה חמה, בכל ערב בשעה 23:00, ומיועד לבחורים ואברכים.

לאחר שהרב קיבל הסמכה לרבנות ושקד ימים ולילות באוהלה של תורה, התמנה הרב להיות ראש כולל בישוב שבי-שומרון. בתחילה שהה הרב בשבי-שומרון כל ימות החול, ולשבת חזר למשפחתו בקריית ארבע. לאחר מספר חודשים עבר הרב עם משפחתו לשבי-שומרון והתמנה לרב הישוב. כאשר הגיע הרב לגור בשבי-שומרון שררה בישוב אווירת הזדקנות, בית הספר הלך והתמעט, ובישוב הייתה תחושה כי הנה בית הספר הופך לבית אבות. הרב הקים את הישיבה, וכך החלו להגיע לישוב משפחות אברכים וחבריהם, והישוב החל לפרוח. כתוצאה מכך הישוב נכנס לתקופת קליטה והחל להבנות, כיום ישנן שכונות שלימות שרובם מאוכלסות על ידי בוגרי ואברכי הישיבה.

ב"ה בית הספר גדל גם הוא ולומדים בו כ-200 תלמידים, כאשר בית הספר מחולק לשלושה בתי ספר קטנים: תלמוד תורה לבנים, בית ספר לבנות ובית ספר איזורי לחינוך מיוחד. כיום הרב שותף מלא ופעיל מאוד בחיי הקהילה, הנוער, הקליטה וחינוך.

 

דרכה של הישיבה:

ישיבת שבי שומרון גבוהה-הסדר הוקמה ע"י הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א ובעידודו של פוסק הדור הגאון הרב דוב ליאור שליט"א רבה של קריית ארבע.

 • הישיבה שואפת לגדל יהודים שיהיו תלמידי חכמים, שיפיצו את אור התורה הגואלת, תורת א"י שיש בישיבה.

 • בעלי בתים אשר התורה העבודה וגמילות החסד, הם נר לרגליהם ויסוד חייהם.

 • שאיפת הישיבה לגדל אנשי תורה ועשייה, אשר יעסקו בחינוך, בהרבצת תורה, והחזרת אור התורה לעם ישראל, על כל גווניו.

 • לגדל אנשים אשר יפעלו בכל תחומי החיים בעם ישראל ויקדשו שם שמיים ברבים על ידי נועם הליכותיהם מתוך תורת החיים הנלמדת בישיבה.

pic_02

הכוונה והדרכה אישית

על מנת להגשים חזון עצום זה הישיבה מחנכת את תלמידיה ע"י צוות מסור, הכולל רבנים ואנשי חינוך, אשר מלווה את תלמידי הישיבה ואברכיה בדרכם בישיבה ומחוצה לה. הישיבה מכוונת את התלמידים והאברכים שיקדישו מספר שנים ויעסקו וישקדו יומם ולילה בתורה הקדושה והמתוקה שלנו. בעמל ויגיעה בקניית ידיעות בש"ס ופוסקים, לימודי ספרי אמונה וחסידות. המתאימים אף ייבחנו לבחינות הסמכה לרבנות ויוסמכו להוראה על ידי הרבנות הראשית לישראל.     

ארץ ישראל

הישיבה רואה את חזרת עם ישראל לארץ ישראל, כראשית צמיחת גאולתנו, קיום חזון הנביאים והתגשמות תפילותיהם של מיליוני היהודים בכל דורות- "ולירושלים עירך ברחמים תשוב", "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים". על כן מודגש לימוד בספרים כגון, 'אם הבנים שמחה' ו'נחלת יעקב', העוסקים במצווה חשובה זו, וכן מעוברים שיעורים בנושא.

בישיבה ישנם מספר מסלולי לימוד:

א. מסלול גבוהה: תורתו אומנתו-  לימוד תורה, במשך שנים רצופות עם אפשרות לכמה מסלולי למידה.

ב. מסלול הסדר: שילוב של לימוד תורה רציני עם שירות צבאי משמעותי.

DSC_0052

הישיבה מעודדת את תלמידיה לשרת בשירות משמעותי, לתרום מזמנם וממרצם מתוך תורה ויראת שמיים בצבא הגנה לישראל. תלמידי הישיבה מצטיינים בתפקידיהם ואף משרתים ביחידות טובות ומובחרות.

 בנוסף הישיבה תומכת ומלוה את תלמידיה גם בזמן שירותם הצבאי הן בביקורים והן בשיחות טלפוניות תדירות.

 

הפצת תורה:

מובא בגמרא במסכת סוכה דף מ"ט ע"ב המושג תורת חסד אשר מוסבר בשני אופנים

א. לימוד לשמה.

ב. ללמד את האחרים.

יש כאן שני פירושים המשלימים אחד את השני. כאשר אדם הלומד לשמה, אינו לומד רק לעצמו, אלא לשמו של הקב"ה, ולכן הוא יתן לאחרים ויקרין מאור תורתו על האחרים.

מתוך כך רואה הישיבה חשיבות גדולה להביא את אור התורה, לבני הנוער ולתלמידי התלמוד תורה שבישוב בפרט ובכלל בעולם, וזה נעשה ע"י:

 • לימוד בחברותות, המחבר בין בחור, אברך או בוגר לילדים ולנערים.

 • שיעורי תורה ושיעורי דף-יומי המועברים לבעלי בתים בישוב.

 • הפצת שיטת הסימנים העוזרת לזכרון הגמרא.

 • העלאת שיעורי תורה שבועיים לאתר הישיבה