שיטת הסימנים

מתוך הרצון להחדיר בציבור את האהבה והחשק ללימוד התורה הקמנו גם את המכון להוצאת ספרים אשר כרגע מתרכז בהוצאת ספרים וחוברות של "שיטת הסימנים".

שיטת הסימנים הינה שיטה ייחודית של מציאת סימנים על הש"ס, המבוססת על דברי רב חסדא: "אין תורה נקנית אלא בסימנין" הגמרא מופיעה במסכת עירובין דף נ"ד ע"ב, וסימנך נזכור דפים.

אכן אנו רואים ברכה בעמלינו. אלפי אנשים מקבלים את החוברות באופן קבוע והמספר ב"ה הולך וגדל. מדי יום ויום בחורי ישיבות ותיכונים, אברכים, בעלי בתים, ומגידי שיעור השומעים על השיטה, מתחברים, לומדים ונהנים מהשיטה מאוד.

שיטת הסימנים זכתה לברכתם
של גדולי הדור

ברכתו של נשיא הישיבה הרה"ג דב ליאור שליט"א

הרה"ג חיים קנייבסקי שליט"א

הרה"ג מאיר מאזוז שליט"א

הרה"ג יצחק יוסף שליט"א

כיום ישנם אלפי בחורי ישיבות ולומדי דף היומי אשר
לומדים ומחוברים לשיטה זו מכל החוגים והזרמים בארץ ובעולם

כיום ישנם אלפי בחורי ישיבות ולומדי דף היומי אשר
לומדים ומחוברים לשיטה זו מכל החוגים והזרמים בארץ ובעולם