ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

ארץ ישראל מתוך תורה

כאשר בניית ארץ ישראל באה בניתוק מהתורה אז זה לא נעשה ממקום אמיתי. כאשר אנו בונים את ארץ ישראל אנו צריכים לעשות את זה כי התורה ציוותה אותנו לעשות את זה.

בפורים האחרון הגיע אלינו לישיבה עיתונאי שעשה כתבה על החיים בהתיישבות מתוך זווית תורנית. או במילים פחות מסורבלות: מה יותר חשוב לנו – ארץ ישראל או התורה?

הרבה אנשים יווצאים מנקודת הנחה שיש סתירה בניהם. שאחד חייב להיות מעל השני. גם אם ננסה לאבחן את השוני בין הציבור החרדי לבין הציבור הדתי לאומי, נראה בהסתכלות כללית שכל ציבור מדגיש את הנקודה שלו, מי לתורה ומי לארץ ישראל. אבל האם בהכרח חייב להיות סתירה בניהם?

הרב יששכר טייכטל כותב בפתיחה לספרו 'אם הבנים שמחה' שתורה וארץ ישראל בדיבור אחד נאמרו. והוא מסביר: על התורה כתוב "תורה צווה לנו משה מורשה" ועל ארץ ישראל נאמר "ונתתי אותה לכם מורשה". יותר מכך לא מוזכרת המילה מורשה בתורה. מזה לומד הרב טייכטל גזרה שווה בכדי להגיד ששניהם נחשבים בדבר אחד שווה ואינם נפרדים זה מזה.

אם נתבונן בדברים של הרב טייכטל נראה איך זה קורה בחיי המעשה.

מצד אחד: כאשר יהודי מקיים את מצוות התורה מחוץ לארץ זה רק בגדר של "הציבי לך ציונים", כי מקום התורה הוא בארץ ישראל. כמו כן יש חלק נכבד מהמצוות שאפשר לקיים אותם רק בארץ ישראל. וזה כי התורה נתתנ לבני ישראל על מת שיקיימו אותה בארצם, בארץ ישראל.

ואילו מצד שני: אם נקח רק את הנקודה של ארץ ישראל, שיש לה חשיבות רבה בפני עצמה ולאדם הגר בתוכה וכל שכן למי שבונה אותה. כפי שאנחנו רואים לגבי עומרי שזכה במלכות ואומרת הגמרא (סנהדרין קב. וסימנך בנה קריה) שזכה כך בשל שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל. אבל אם כל זה עומרי נקרא רשע. ולמה זה? כי כאשר בניית ארץ ישראל באה בניתוק מהתורה אז זה לא נעשה ממקום אמיתי. כאשר אנו בונים את ארץ ישראל אנו צריכים לעשות את זה כי התורה ציוותה אותנו לעשות את זה. אנחנו צריכים לשבת פה לא רק מטעמי נוחות או שיקולים אישיים, אלא דבר ראשון כי זאת הארץ שהקב"ה ייעד אותה לעמו. "ארץ אשר תמיד עיני ה' אלוקיך בך".

אנו מוצאים לא מעט פעמים אנשים שבונים את ארץ ישראל מתוך אידיאל שיש בבני הנוער, אך כאשר הוא מתגבר האידיאל יוצא ממנו ונעלם  וכעבור כמה שנים הוא עלול למצוא את עצמו מנותק מכל זה. זה לא שאין לו זכויות. הפוך. אבל בכל זאת יש פה פספוס גדול כי זה לא בא ממקום של תורה. אבל כאשר אדם כן עושה את זה מתוך התורה, התורה היא זאת שדוחפת אותו ומושכת אותו לשם. ומתוך כך, כמובן, גם ארץ ישראל מתברכת.

הרי למה אנחנו בעצם בונים ישובים ביהודה ושומרון. בד"כ הישובים האלה לא הוקמו בשביל הנוחות וגם לא מחוסר במקומות מגורים, אלא מתוך אמונה שזאת הארץ שלנו. זאת האדמה שלנו והתורה היא זאת שאומרת לנו לרשת את המקומות האלה ולהתיישב בה. "ויירשתם אותה וישבתם בה".

הקמת עולם התורה בשומרון היא חלק נכבד מהחיבור הזה בין ארץ ישראל לתורה. חיבור שאנו בישיבת משתדלים ללכת בדרכו ושואפים לממש אותו. זה לא רק בה לידי ביטוי בלוגו המתנוסס בראש העמוד, אלא זאת דרך החיים שמחנכים אליה בישיבה ומשתדלים ליישם אותה בכל יום ויום. 

===

נכתב ע"י מערכת האתר.