ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

גדול שימושה יותר מלימודה – שיחה לל"ג בעומר התעשע"ט

מובא ב"שולחן ערוך" אבן השוהם, שהוא מכתבי האר"י זצוק"ל: "מ"ט ימי העומר הם ימי הדין ובבא יום ל"ג לעומר אז הוא בחינת רחמים". בגלל שהימים האלה אינם ימי רחמים, עקב מות תלמידי רבי עקיבא, לכן תפקידנו בימים האלה הוא להגביר את הרחמים, אנו צריכים לעבוד ולהפוך את הימים האלה מימי דין לרחמים.

לעומת זאת, אין יום שמסוגל כל כך להגברת מידת הרחמים כמו ל"ג בעומר, היום שבו פסקו מלמות תלמידי רבי עקיבא. היום הזה מסוגל לריבוי של אהבה ולריבוי של אחווה, ועל ידי כך לריבוי כבוד תורה. למה? כי ביום הזה פסקו למות תלמידי רבי עקיבא, ונשלם העוון של השנאת חינם.

אנו צריכים לשאול את עצמינו איך הופכים את הימים הבעל"ט לימי רחמים, ימים של סייעתא דשמיא לכלל ולפרט, ריבוי אהבה ואחווה שלום וריעות, ימי בריאות גופנית ונפשית וריפוי הפצע שהביא לחורבן. ונרמז חודש אייר בראשי התיבות, "אני י"י רופאך"

 

לקריאת החוברת המלאה