ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

חודש תמוז: עצירה ממירוץ החיים

חודש תמוז בא להציב תמרור עצור על מנת שהאדם יבדוק את עצמו לקראת הימים המתקרבים. מאמרו של ר' יעקב משה שמידט לקראת ראש חודש תמוז

ידוע שראשי תיבות תמוז אלו זמני תשובה משמשים ובאים. בחודש תמוז מתחילה לרדת התעוררות של תשובה כדי להזכיר לאדם שהימים הקדושים מתקרבים ובאים והגיע הזמן לשים לב מה קורה איתי ומה עשיתי השנה כדי שלא נגיע ברגע האחרון בלי שעשינו כלום.

המשנה באבות (פרק ד', משנה א') שואלת ארבעה שאלות:

  1. איזהו חכם?
  2. איזהו גיבור?
  3. איזהו עשיר?
  4. איזהו מכובד?

והקשה במילי דאבות, לרבי יצחק מוולז'ין, למה המשנה אמרת את זה בלשון שאלה ונראה לי לאמר שכששואלים משהו זה מעורר אצלו את החשיבה על הדבר ומימלא הדבר חודר יותר לעצמות כך גם כאן התנא מגיש את זה בצורת שאלה יש לדבר חשיבות אחרת בהשפעה על האדם.

ועל פי זה נראה לי שמתקרבים הימים הקדושים, רוצים לעורר את האדם מוקדם לתשובה לפני שיהיה מאוחר, שכאשר אדם יגיע לימים הקדושים כולו יהיה בתוך העבודה. בשביל זה באו ושמו לו תמרור עצור! ואומרים לאדם תראה מה איתך איפה אתה בעולם, תעצור רגע מהמירוץ המטורף של היום יום. ותזכור שיש תכלית אחרת לעולם תכלית רוחנית תורה ומצוות ולכן יש הקדמה עדין לא אומרים סליחות אבל מתחילים להבהיל את האדם כדי שיגיעו הסליחות הוא כבר יהיה קצת יותר בתוך עבודת ה'

 

====

הכותב, ר' יעקב משה שמידט, הוא חצר"מ חסידות בישיבה.