ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

מבזקי הישיבה
 • חדש: שבתות אירוח בישיבה!

  חדרים ממוזגים ♦ חדר אוכל ל-60 סועדים ועוד...

  לאירועים ושבתות משפחתיות

  לפרטים והזמנות: 054-5994724

 • חדש באתר!!

  בית מדרש on-line: סרטוני פרשת שבוע, מאמרים וכתבי הוצאת הישיבה

 • חדש: עלון תורה בשומרון

  עלון חדש מבית ישיבת שבי שומרון שניתן לקריאה תחת קטגוריית בית מדרש on-line

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?

הרשמה לרשימת תפוצהשלח

כי הוא אות עולם היה – חוברת לל"ג בעומר התשע"ה

ישרות בעבודת ד': שיחה לל"ג בעומר בעניין דרכו והליכותיו של רשב"י

בס"ד

צריך להבין מי זה רשב"י.

אנחנו יודעים שעשרים וארבעה אלף 6 תלמידים היו לרבי עקיבא , וכולם מתו. הם היו תלמידי חכמים, צדיקים, סיבת מיתתם ע"פ המובא בחז"ל היתה "שלא נהגו כבוד זה בזה".

מה?! בגלל זה מתים?! כן! כי כשלא נוהגים כבוד, ולא מכבדים את הדעה של השני זה לא נגמר ב'לא מכבדים', וזה גם חילול ד' שתלמידי חכמים אינם מכבדים אחד את השני.

לרשב"י הדבר הזה מאוד הפריע, הנקודה של כבוד הדדי, ובטח כשיש אי-כבוד בין תלמידי חכמים, זה היה אצלו דבר מהותי.

בל"ג בעומר אנחנו מוצאים את דמותו המאירה והפלאית של רשב"י, ננסה לנגוע בדמותו ולאחוז וללמוד מדרכיו.

לקריאת החוברת לחץ כאן