ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

כי הוא אות עולם היה – חוברת לל"ג בעומר התשע"ה

ישרות בעבודת ד': שיחה לל"ג בעומר בעניין דרכו והליכותיו של רשב"י

בס"ד

צריך להבין מי זה רשב"י.

אנחנו יודעים שעשרים וארבעה אלף 6 תלמידים היו לרבי עקיבא , וכולם מתו. הם היו תלמידי חכמים, צדיקים, סיבת מיתתם ע"פ המובא בחז"ל היתה "שלא נהגו כבוד זה בזה".

מה?! בגלל זה מתים?! כן! כי כשלא נוהגים כבוד, ולא מכבדים את הדעה של השני זה לא נגמר ב'לא מכבדים', וזה גם חילול ד' שתלמידי חכמים אינם מכבדים אחד את השני.

לרשב"י הדבר הזה מאוד הפריע, הנקודה של כבוד הדדי, ובטח כשיש אי-כבוד בין תלמידי חכמים, זה היה אצלו דבר מהותי.

בל"ג בעומר אנחנו מוצאים את דמותו המאירה והפלאית של רשב"י, ננסה לנגוע בדמותו ולאחוז וללמוד מדרכיו.

לקריאת החוברת לחץ כאן