ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

נחמתו של רבי עקיבא

שועל מעיד על כך שבית המקדש ריק ורבי עקיבא ראה בכך שעדיף ששועלים יהיו בבית המקדש מאשר שאומות העולם יהיו שם. מאמר לקראת תשעה באב

מסכת מכות מסתיימת בסיפור המוכר על רבי עקיבא וחכמים שעלו לירושלים בזמן חורבנה וראו שועל שיוצא מבית קודש הקודשים. משראו זאת חכמים הם החלו מייד לפרוץ בבכי ואילו רבי עקיבא התחיל לצחוק. שאלו חכמים את רבי עקיבא למה הוא צוחק?  עונה להם רבי עקיבא "ומפני מה אתם בוכים?" ומסביר להם רבי עקיבא שעכשיו, כאשר הוא רואה שנבואתו של אוריה מתקיימת, אז הוא מבין מכך שוודאי גם נבואות של זכריה "עוד ישבו זקנים וזקנות ברחבות ירושלים" תתקיים. ומסיימת המסכת בהסכמתם של חכמים ובמילותיהם: "עקיבא נחמתנו עקיבא נחמתנו".

אומר המהרש"א על הגמרא הזאת שוודאי שגם רבי עקיבא היה עצוב על חורבן בית המקדש. והרי כתוב במסכת תענית (דף ל' ע"ב) "כל המתאבל על ירושלים רואה בשמחתה ואליו מי שלא מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה", ולכן ברור שרבי עקיבא היה אבל על ירושלים. אך דווקא מתוך האבל הוא ראה גם את הנחמה, ומאתו השועל הוא ראה רמז לעתיד לבוא.  

כותב הרב משה צוריאל שליט"א, בספרו לקט פירושי אגדה,  בשם המהרש"א דבר נוסף: אם יש שועל שיוצא מבית המקדש זה אומר שהמקום ריק. אם היו שם אנשים אז לא היה שם השועל, מה שאומר שבית המקדש שומם לא רק מיהודים אלא גם מאומות העולם. ואם אומות העולם לא שם והמקום ריק, אז זה סימן שהם לא רוצים את המקום הזה, ובעצם בית המקדש מחכה שהיהודים, שהם בעליו האמיתיים, ישובו אליו ויבנו אותו מחדש. זאת הסיבה לכך שרבי עקיבא שמח. כי שועל עדיף שיהיה בבית המקדש מאשר שהגויים יהיו בו ויחללו אותו. לכן כבר בשל כך שהוא ראה שועל יוצא מבית קודשי בקודשים, מצא רבי עקיבא נחמה גדולה.

שנזכה בעז"ה להתאבל על ירושלים ולראות בשמחתה ושתתקיים בעז"ה נבואתו של זכריה, ובמהרה יבנה בית המקדש, עוד בימינו. אמן. 

 

====

נכתב על ידי מערכת האתר