ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לל"ג בעומר

דבר תורה מאת ראש הישיבה, הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, לכבוד ל"ג בעומר

רשב"י.
התנא הגדול שאמר שאם הוא ובנו נשארים יחידים בעולם, יכולים הם לפתור את העולם וגם אם בנו לא איתו יכול הוא לפתור את העולם. רשב"י היה כולו קודש, כולו מסירות נפש ואהבת תורה.

***
אומר ה'בני יששכר' שב"לג בעומר אנו מתחילים לטעום את המתיקות של חג השבועות. מתוך תורת הנסתר והאור הגדול, אנחנו נמצאים טוב ימים לפני חג מתן תורה שגם היא נקראת טוב – 'כי לקח טוב נתתי לכם'. לכן, ל"ג בעומר הוא הכנה נפלאה לחג השבועות כי על מתן תורה נאמר "ויחן שם ישראל – כאיש אחד בלב אחד", זאת אומרת שהייתה אחדות בין כל עם ישראל, ובשביל שנוכל לקבל את התורה, עם ישראל היה צריך להיות כולו באחדות. ורשב"י הוא הסמל של האחדות כי כל כולו הייתה אהבת ישראל וביטול לכל יהודי ויהודי.

***
 אם נסתכל ברבותיו של רשב"י נראה את רבי עקיבא שלימד אותנו "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה" ואת רבי אלעזר בן יהודה, שעליו מספרת הגמרא בתענית שכאשר היה רואה גבאי צדקה, הוא היה נותן להם את כל מה שיש לו, עד כדי כך שגבאי הצדקה היו בורחים ממנו שלא יתן להם. גם כאשר היה צריך להשיא את בתו הביא רבי אלעזר בן יהודה את כל הכסף של הנדוניה לגבאי הצדקה למעט מטבע אחד שאיתו קנה חיטים אותם הוא שם במחסן. כאשאר ביתו שאלה אותו היכן הנדוניה אמר לה רבי אלעזר בן יהודה שהיא נמצאת במחסן. יצאה ביתו וראתה שכל המחסן מלא בתבואה. הבת הבינה שלאביה התרחש נס, אך כאשר סיפרה לו על כך, אמר לה אביה שהם לא ישתמשו בזה לצורכיהם.

אלו הם רבותיו של רשב"י, אשר מלמדים אותנו מהי אהבת ישראל אמיתית.

***
מסופר על רבי אחד שבנו היה חולה במחלה קשה. ניסו החסידים לחזק אותו ולעודד אותו, אך אמר להם הרבי "לא על בני אני בוכה, אלא על כל האלה שמבקשים ממני שאתפלל לרפואתם ואני לא מתפלל עליהם כפי שאני מתפלל על בני.

***
שנזכה בעז"ה ללכת בדרכיו של רשב"י והרבות באהבת ישראל בן אחד לשני.