ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשות בהר בחוקותי

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

" וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך"

****
הגמרא מביאה בסוטה דף י"ד ע"א: "תורה – תחילתה בגמילות חסדים, וסופה בגמילות חסדים". תחילתה גמילות חסדים זה שנוצר האדם הראשון הלביש אותו הקב"ה בבגדי עור ואילו סופה בגמילות חסדים שהקב"ה דאג למקום קבורתו של משה רבנו.

אנו רואים כאן את מעלתה החשובה של מצוות גמילות החסדים. אנו למדים מכך שחשוב לקיים מצוות, חשוב ללמוד תורה, חשוב ליישב את ארץ ישראל, חושב לעשות הרבה מצוות. אבל מה שמחזיק אותנו בתור עם זה מצוות גמילות החסדים. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה על העבודה ועל גמילות החסדים. אם חסר רגל אחת, הכל נופל.

****
מסבירים המפרשים על הפסוק שלנו מפרשת השבוע "וכי ימוך אחיך… והחזקת בו" שהאדם צריך להיזהר שאחיך לא התרסק לגמרי. כי כאשר אדם כבר נופל, קשה יותר להרים אותו. שאדם חולה והוא כבר במצב סופני, קשה להקים אותו, אך כשרק מתחילה המחלה ועוד תופסים אותה בזמן מוקדם, אפשר להציל את האדם. אותו הדבר גם בכסף. כאשר רואים אדם שעומד ליפול, צריך להרים אותו, לעזור לו ולתמוך בו. 

****
המדרש רבה כותב "אשרי משכיל אל דל". מסביר המדרש שרבי יונה היה בדק תמיד איך לזכות כל אדם וכאשר היה רואה אדם שהיה נופל מבחיה כלכלית היה מיד נותן לו כסף. ולא רק שהוא נתן את הכסף, הוא גם נזהר שהמקבל לא התבייש בכך שהוא צריך לקבל כסף. וכאשר אותו האדם היה עושה אם זה מסחר ומרוויח בצורה מכובדת ורצה להחזיר לו את זה, היה אומר לו רבי יונה שאין צורך כי הוא הביא לו את זה במתנה. עוד מובא על אימו של רבי תנחומא שבכל פעם שהייתה יוצאת לשוק היא הייתה קונה כפול שמא לאחד השכנים יהיה חסר והיא תוכל להלוות לו.

****
מכאן אנו רואים מהי גדולתה של גמילות החסדים ואיך היא מחזיקה את עם ישראל.
שנזכה להרבות בגמילות חסדים ולעזור אחד לשני.

שבת שלום,
מישיבת שבי שומרון!