ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשות תזריע ומצורע

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"וביום השמיני ימול בשר ערלותו"

***
אחת המצוות המרכזיות בפרשה היא מצוות ברית המילה. 
מצווה זאת היא אחת המצוות הגדולות ביות שעם ישראל מסר את עצמו עליה. ,"שש אנוכי עליה כמוצא שלל רב". המצווה, שאותה אנו מקיימים ביום השמיני, מסמלת שזה מעל הטבע. אם נתבונן ביסוד של מצוות המילה, נמצא שכוונת המצווה היא לבטל את כוחות החומר.  המיללה היא הכוח החזק ביותר בכל עם ישראל ויש לכך השלכות כל הכיוונים. זה היצר החזק ביותר. עד כדי כך שהקומארנה כותב בספרו 'נוצר חסד' שאדם שאין לו את הכוח התואווני הוא כלום, כי הכוח המניע אותנו זה היצר הרע והכוחות החומריים. ואת הכוחות האלו אנו צריכים לרתום אותם ולהפוך אותם ולהשתמש בהם להיות עובדי ה'. 
***
אנו מוצאים מחלוקת בראשונים האם מצוות ברית המילה היא מצווה חד פעמית, ז"א אחרי עשיית הברית נגמרת המצווה, או שהמצווה הזאת היא מצווה מתמשכת לאורך כל חייו של האדם. ומביאה הגמרא במנחות סיפור על דוד המלך שהתקלח והיה לו עצבות גדולה כי בזמן המקלחת אין אפשרות לקיים מצוות. לא ציצית, לא תפילין, לא לימוד תורה, עד שנזכר במילה, שאותה הוא מקיים את כל הזמן. מכאן אנו למדים שמצוות המילה היא מצווה מתמשכת. 

***
גם אנחנו בחיי היום יום צריכים לדעת שבמציאות שלנו כוחות החומר שואבים אותנו לעבודה, אבל אצל אבות אבותינו הפרנסה הייתה הרבה יותר קשה להשגה. לנו יש זמן פנאי ואת הזמן הזה אנחנו צריכים לכוון אותו לדברים החיוביים, אם לא, הכוחות מושכים לכיוונים אחרים. לכן, אנו צריכים לקבוע עיתים לתורה, לחינוך הילדים ולכוון את הכוחות לצורה חיובית. 
***
שנזכה בזכות מצוות המילה לשנות את המידות שלנו לטובה.
שבת שלום, מישיבת שבי שומרון.