ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת אמור

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"טיהר את העיר טבריה עשה אותה נקייה"

***
מסופר על רשב"י כאשר יצא מהמערה הוא שאל מה צריך לתקן פה – "איכא מידי לתיקוני?" 
אמרו לו שבטבריה קברו את התמים בצורה לא מסודרת ולכן הכהנים לא יכולים ללכת שם כי הם אינם יודעים אם הם הולכים על קבר או לא. מספרת הגמרא בשבת דף ל"ד ע"א שרשב"י לקח איתו מס' של חכמים ויחד איתם הוא סימן כל מקום שיש בו קסר וכך הם טיהרו את העיר טבריה. ממשיכה הגמרא ומספרת שבאותו הזמן זקן אחד שהיה איתם החל ללגלג על רשב"י ולומר שרשב"י טיהר את בית הקברות. ענה לו רשב"י שמילא הוא לא היה איתם ולא ידע מה הם עשו, אבל הוא היה איתם כל הזמן ואתה צוחק על תלמידי חכמים וגורם לכך שהם לא ישתפו פעולה זה עם זה?

מספרת הגמרא שרשב"י נתן בו את עיניו ואתו זקן מת

***
צריך להבין למה רשב"י הרג אותו? רק בגלל שהוא לגלג עליו?
רשב"י היה מתלמידי רבי עקיבא שנשארו. הוא ידע מה יכול לגרום חוסר כבוד בין תלמידי חכמים. הוא ידע איזה נזק זה מחולל לעולם התורה. לכן אמר לו רשב"י משפט מאוד קשה. נשים פרוצות עוזרות כל אחת לחברתה להתייפות, אפילו הן שנמצאות בדרגה נמוכה ושפלה כ"כ עוזרות אחת לשניה, אז שתלמידי חכמים שאמורים להיות כמה דרגות מעליהן לא יעזרו אחד לשני?

לכן רשב"י היה צריך לעשות מעשה קיצוני ולעורר את הציבור ואת תלמידי החכמים שיתחילו לכבד זה את זה ואיש את רעהו. על מנת שעם ישראל לא יחזור למצב שבו עשרים וארבעה אלף תלמידים מתים.

זאת הייתה מהותו של רשב"י.

***
שנזכה ללמוד מדרכיו של רשב"י ולכבד כל אדם את חברו ואיש את רעהו.

שבת שלום, 
משיבת שבי שומרון