ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

מבזקי הישיבה
 • חדש: שבתות אירוח בישיבה!

  חדרים ממוזגים ♦ חדר אוכל ל-60 סועדים ועוד...

  לאירועים ושבתות משפחתיות

  לפרטים והזמנות: 054-5994724

 • חדש באתר!!

  בית מדרש on-line: סרטוני פרשת שבוע, מאמרים וכתבי הוצאת הישיבה

 • חדש: עלון תורה בשומרון

  עלון חדש מבית ישיבת שבי שומרון שניתן לקריאה תחת קטגוריית בית מדרש on-line

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?

הרשמה לרשימת תפוצהשלח

פנינים לפרשת אמור

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"טיהר את העיר טבריה עשה אותה נקייה"

***
מסופר על רשב"י כאשר יצא מהמערה הוא שאל מה צריך לתקן פה – "איכא מידי לתיקוני?" 
אמרו לו שבטבריה קברו את התמים בצורה לא מסודרת ולכן הכהנים לא יכולים ללכת שם כי הם אינם יודעים אם הם הולכים על קבר או לא. מספרת הגמרא בשבת דף ל"ד ע"א שרשב"י לקח איתו מס' של חכמים ויחד איתם הוא סימן כל מקום שיש בו קסר וכך הם טיהרו את העיר טבריה. ממשיכה הגמרא ומספרת שבאותו הזמן זקן אחד שהיה איתם החל ללגלג על רשב"י ולומר שרשב"י טיהר את בית הקברות. ענה לו רשב"י שמילא הוא לא היה איתם ולא ידע מה הם עשו, אבל הוא היה איתם כל הזמן ואתה צוחק על תלמידי חכמים וגורם לכך שהם לא ישתפו פעולה זה עם זה?

מספרת הגמרא שרשב"י נתן בו את עיניו ואתו זקן מת

***
צריך להבין למה רשב"י הרג אותו? רק בגלל שהוא לגלג עליו?
רשב"י היה מתלמידי רבי עקיבא שנשארו. הוא ידע מה יכול לגרום חוסר כבוד בין תלמידי חכמים. הוא ידע איזה נזק זה מחולל לעולם התורה. לכן אמר לו רשב"י משפט מאוד קשה. נשים פרוצות עוזרות כל אחת לחברתה להתייפות, אפילו הן שנמצאות בדרגה נמוכה ושפלה כ"כ עוזרות אחת לשניה, אז שתלמידי חכמים שאמורים להיות כמה דרגות מעליהן לא יעזרו אחד לשני?

לכן רשב"י היה צריך לעשות מעשה קיצוני ולעורר את הציבור ואת תלמידי החכמים שיתחילו לכבד זה את זה ואיש את רעהו. על מנת שעם ישראל לא יחזור למצב שבו עשרים וארבעה אלף תלמידים מתים.

זאת הייתה מהותו של רשב"י.

***
שנזכה ללמוד מדרכיו של רשב"י ולכבד כל אדם את חברו ואיש את רעהו.

שבת שלום, 
משיבת שבי שומרון