ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת אמור

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו"

***
אומרת לנו התורה באותו ההקשר "שן תחת שן. עין תחת עין" ונשאלת השאלה מה פשט הפסוק?
מה שהפסוק בה לומר זה דבר פשוט – מה שעשית לחבר שלך, כך יעשה לך. חז"ל הוסיפו שזה לא שיוציאו לך את העין אלא מדובר על שובי ממוני של העין, אבל בשורה התחתונה מה שאומר הפסוק זה מה שאם פגעת בחבר שלך, יפגעו בך. אומר הבעל שם טוב על כך דבר נפלא. החבר הוא כמו הראי שלך. כשאדם מסתכל בראי הוא רואה את עצמו, כך שאדם מדבר על החבר שלו רע, הוא בעצם מגלה את הרע שבעצמו.

***
מסופר על אחד הצדיקים שנתן שיעור בשבת ולפתע עבר בחוץ יהודי שמטלטל. קם הצדיק והלך. שאלו אותו תלמידיו מדוע הוא הולך? ענה להם הצדיק שאם הוא רואה משהו מחלל שבת, כנראה שגם בו יש פסול של חילול שבת. כי מה שאני רואה חיסרון בחבר שלי זה חיסרון בי.

עוד מסופר על חבורה שהלכה ברחוב וראו נבלה מוטלת בצידי הרחוב. כולם נגעלו מהריח הרע חוץ מחסיד אחד שהראה לכולם שיש לנבלה הזאת שיניים לבנות. מה בא ללמד אותנו אותו החסיד, שגם בנבלה הזאת יש מעלה. זה עניין של הסתכלות. האם אנחנו בוחרים לשפוט אותו לטובה או לא.

***
כתוב "עשה לך רק וקנה לך חבר והבה דן את כל האדם לכף זכות". שואל רבי חיים מוולז'ין למה היה צריך לכתוב 'והבה דן את כל האדם לכף זכות'?
וענה על כך שלקנות חבר זה קל, לקנות רב זה קל, אבל אם אדם לא ידון אותו לכף זכות כשצריך אז פתאום כשהחבר מרגיז אותו או הרב אומר משהו שלא על רוחו, הוא יחפש לו חבר או רב אחר. כי בסופו של דבר אין אדם שווה לחברו, ואם כל אחד מגיעים לחילו'י דעות, לכן צריך לדון לכף זכות. זה הפטנט לשמור על קשר.

***
שנזכה בעז"ה לראות את הטוב בכל אדם, ועל ידי זה לראות את הטוב שבנו.
שבת שלום, מישיבת שבי-שומרון