ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת בא

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו"

****
אנו נמצאים בימים אלו בעיצומה של תקופת השובבי"ם, תקופה שבה יש חלון הזדמנויות לתקן ולחזור בתשובה. אך אם נתבונן בפרשת השבוע אנו רואים מציאות שבה הקב"ה לא נותן לחזור בתשובה. הקב"ה למשה פונה למשה רבנו ואומר לו לבוא אל פרעה כי הוא הכביד את ליבו ואת לב עבדיו.

****
המדרש מביא את דברי רבי יוחנן בהקשר הזה שמכאן יש פתח למינים לבוא ולהגיד שאין אפשרות לחזור בתשובה, ואם יבואו אליהם בטענות, הם יוכלו להגיד שה' הכביד את ליבם. תלמידו של רבי יוחנן, ריש לקיש, חולק על דבריו ואומר שהפוך, זאת היא ההוכחה לכך שהקב"ה נותן לשוב בתשובה, הרי היה לפני כן 7 מכות, ואז ה' הכביד את ליבו. אך גם תשובתו של ריש לקיש אינה עונה על דברי רבי יוחנן וגם עתה אחרי שהאדם לא חוזר בתשובה פעמיים-שלוש, הקב"ה מכביד את ליבו.

****
אלא שניתן לענות על כך שכאשר אדם חוטא אז בפעמים הראשונות הוא חוטף מכות קטנות שיגרמו לו לחזור בתשובה, אבל כשזה כבר נהפך להיות לטבע שלו, אז הקב"ה פשוט משאיר את האדם בטבע הזה, וכאשר אדם רוצה לשוב בתשבה אז מסייעים בידו. וזה מה שאומר ריש לקיש, שקב"ה הכביד את ליבו זה השאיר את פרעה כמו שהוא שהקב"ה כבר לא איתו, וזאת ההכבדה המדובר, שהוא מלא במידות רעות ובשנאה. 

****
שנזכה בעז"ה לשוב בתשובה שלמה,
שבת שלום מישיבת שבי שומרון.