ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת בחקותי

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"זרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם"

***
השבת אנו קוראים בפרשת השבוע על עניין הקללות. אחד הדברים הנוראים שאנו מוצאים בפרשת השבוע זה את הפסוק "זרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם" ושואלים המפרשים מה הפירוש של הפסוק? 

יש המפרשים שאומרים שזה מדבר על החינוך של הילדים. זאת אומרת שאנשים ישקיעו רבות בחינוך ילדיהם, אבל ח"ו לא תהייה להם הצלחה בכך. ויש המפרשים, כמו רש"י, המפרשים את הפסוק כפשוטו. שאחרי שעם ישראל יזרע, לא הוא יאכל מהתבואה, אלא אויבי ישראל הם אלו שייהנו מכך. 

***
ואילו, הרב יששכר טייכטל, בעל הספר 'אם הבנים שמחה', מקשר את זה לעניין חוץ לארץ. אומר הרב טייכטל שלעניין חוץ לארץ אנחנו נתנו המון לגויים. הוא מביא את הפסוק "ועבור עלייך ואראך, מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי" ואומר שיש כאן שני דמים. ומה הם הדמים? הדמים האלו הם כסף, כפי שמובא הרבה פעמים בדברי חז"ל. זאת אומרת שהקב"ה רוצה לומר בפסוק הזה לעם ישראל זה שהוא רואה את המצב שלו בגלות. בגלות השקענו את כל כולנו, את כל ממוננו ואת כל רכושנו, בגויים ובעזרה להם. 

ועל זה זועק בעל ה'אם הבנים שמחה, וגם החת"ם סופר, על כך שבגלות עם ישראל זורע וזורע, אבל מי שמרוויח מכל זה אלו הגויים ולא עם ישראל. ולכן אומרת לנו התורה הקדושה "וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם" – שבכך שאנו בגלות אנו מחזקים את אומות העולם, ומצד שני כאשר אומות העולם רואים את הצלחתם של ישראל הם מתנפלים עליו ומנסים להשמידו, כפי שארע בהיסטוריה היהודית.

***
הפתרון לכל זה הוא פשוט ביותר. 
צריך לבוא לארץ ישראל ולהתיישב בה, מכל קצוות תבל צריכים עם ישראל לשוב לביתם וכאן לזרוע, כאן להקים את המפעלים שלהם ולתרום לפיתוחה של ארץ ישראל ולחזק את העם היהודי בכלל.

***
שנזכה לראות בחזרתו של עם ישראל לארצו, במהרה בימינו. אמן.
שבת שלום, מישיבת שבי שומרון.