ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת בלק

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"ויקם בלעם בבוקר ויחבש את אתנו וילך עם שרי מואב" 

***
אנו רואים שכאשר בלק רוצה לשלוח את בלעם לקלל את עם ישראל הקב"ה אומר לו בפרוש לא ללכת עמהם, והנה למחרת בלעם שוב מביע את רצונו ללכת עם אנשי בלק על מנת לקלל את עם ישראל, הוא אכן הולך. ועל כך נשאלת השאלה: איך למרות שהקב"ה אומר לבלעם ללא ללכת הוא בכל זאת קם והולך עמהם?

אומרת על כך הגמרא במסכת סנהדרין (קה.): "חוצפא אפילו כלפי שמיא מהני".
זאת אומרת שאפילו חוצה כנגד השמים היא מועילה. 

***
אנחנו לא צריכים לתפלא איך קורה הדבר שבו אנו רואים אנשים שעושים מעשים לא טובים ומצליחים. אנחנו גם לא צריכים להתפלא על כך שאנשים מצליחים להתניע בשבת את הרכב שלהם בשבת, למרות שכולנו יודעים שיש בזה איסור. הקב"ה אומנם אוסר את זה, לא רוצה בכך ואפילו יכול לעצור אותו, אבל בכל זאת הרכב ידלק ויסע.  כי חוצפא אפילו כלפי שמיא מהני. 

הגמרא שואל במסכת עבודה זרה למה הקב"ה לא מאבד את האנשים שעובדים עבודה זרה, או את העבודה זרה עצמה?
שאלה זאת שאלו הפילוסופים של רומי את חכמי ישראל, וענו להם חכמי ישראל שאנשים עובדים את החמה ואת הירח – האם הם רוצים שהקב"ה יהרוס את החמה ואת הירח? לא. הגמרא ממשיכה לדון שם ומגיעה למסקנה שאדם יכול לעשות דברים למרות שזה לו על דעתו של הקב"ה. 

***
מספרת הגמרא על נחל אדם שלקח חיטים מאדם אחר ללא רשותו וזרע אותם באדמה, ולאחר מכן קצר אותם והכין מהם מה שרצה. אומר הערבי נחל שהיינו מצפים שהחיטים לא יגדלו, והרי אלו חיטים גנובים, חטים שעבדו עליהם תקופה ארוכה בתנאים קשים ובא אדם אחר וגנב אותם, ובכל זאת צמח לו מזה משהו. אלא אומרת על זה זה "עולם כמנהגו נוהג" ואילו אנשים שעושים מעשים שכאלה עתידים לתת על זה את הדין. מה שאומרת פה הגמרא זה דבר פשוט. יכול להיות שמה שאתה רואה פה היא מציאות לא טובה. יכול להיות שאתה רואה אנשים לא טובים שמצליחים, כמו שכבר שאל דוד המלך "מדוע דרך רשעים צלחה?". אלא צריך להבין שיש עולם שמתנהג בדרך מסוימת, אבל מה יהיה אח"כ? אותם הגנבים, אותם האנשים הרשעים, יקבלו את עונשם על מעשיהם.

***
שנזכה לראות בכל ברכותיו של בלעם מתגשמות על עם ישראל כולו.
שבת שלום, מישיבת שבי-שומרון.