ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת במדבר

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו"

****
בתחילתו של ספר במדבר, אותו אנחנו מתחילים לקרוא השבת, אנו נתקלים בציווי מיוחד של הקב"ה למשה רבנו. הקב"ה מצווה את משה לקחת את כל שבטי ישראל לפזר אותם לארבעת כיווני השמיים, וכן שלכל שבט ושבט יהיה דגל מיוחד משלו עם צבע וצורה ייחודית לכל אחד. 

אומר המדרש רבה "באותות, סימנים היה לכל נשיא ונשיא מפה וצבא על כל מפה כצבע של אנשים טובות" ומכאן ממשיך המשרש ומתאר את הקשר בין השבט לבין האבן ולבין הצבע שהוא קיבל. מוסיף הנצי"ב ואומר שלא רק לכל שבט ושבט היה את הייחודיות שלו, אלא גם לכל משפחה ומשפחה בתוך השבט היה את הייחודיות שלה. לדוגמה, שבט שמעון שהיה בצבע ירוק, אז לכל משפחה ומשפחה בשבט היה גוון אחר של ירוק, לאחת ירוק בהיר לשנייה ירוק כהה וכן על זה הדרך. 

****
נשאלת השאלה מדוע הקב"ה היה ציריך לצוות אותנו את כל זה? למה זה חשוב לו?
בפשטות אפשר להסביר שלכל אחד היה את הנקודה הייחודית שלו.  ישראל אלו ראשי תיבות: יש שישים ריבו אותיות לתורה. ז"א שלכל אחד ואחד מעם ישראל יש לו את האות שלו, יש לו את הנקודה המיוחדת שבו ששונה מזה של חברו.

בעלי המוסר לקחו את זה למקום נוסף. 
יש כאן נקודה חשובה שהיא נקודת הסדר. 3 מיליון יהודים היו אז במדבר, וכל אחד היה צריך לעמוד במקום שלו בצורה מסודרת, והוא יודע מה המקום של המשפחה שלו ושל השבט שלו. כך כל אחד יודע לאן ללכת ולאן הוא צריך להגיע. בעזרת הדגלים ובעזרת הצורות והצבעים שעליהם, היה סדר מופתי במחנה ישראל.

****
זוהי נקודה חשובה שאנו למדים מפרשת השבוע ומהציווי שציווה הקב"ה את משה. חשוב שיהיה לנו סדר כי רק כך אפשר להתקדם בצורה נכונה.

שבת שלום,
מישיבת שבי שומרון.