ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת בשלח

פנינים לרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו"
עם ישראל אחרי שנים ארוכות בגלות יוצא ממצרים. אך כבר ביציאתו, כשהוא עומד על שפת הים עם ישראל נקלע לקושי הראשון שלו. מחלוקת פורצת בעם מה לעשות ואילו משה רבינו עומד להתפלל. אומר הקב"ה למשה "מה תצעק אלי? דבר אל בני ישראל ויסעו". 

ממעמד זה מלמדת אותנו התורה שברגע שיש אמונה אז יש גם סיעתא דישמיא, יש ניסים גלויים שהם מעל לטבע, לאורך כל הדרך. כך אנו רואים לא רק בקריעת ים-סוף, אלא לאורך כל ההיסטוריה שכאשר יהודי חי באמונה שלמה ובוטח בקב"ה, אז הקב"ה נמצא לצידו ועוזר לו.

שנזכה להאמין ב-ה' באמונה שלמה וללכת בדרכיו.
שבת שלום!