ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת דברים

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

מוטב להיכשל באהבת חינם מאשר להיכשל בשנאת חינם
***

מביאה הגמרא במסכת יומא (ט' ע"ב) שבית המקדש הראשון נחרב משום עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. בית המקדש לא נחרב בגלל שאויבי ישראל החריבו אותו אלא בית המקדש נחרב בגלל העבירות של עם ישראל, כמו שמבוא בגמרא: "טיטוס עפר טחון טחן". זאת אומרת שאם אנו רואים גזרה בגשמיות אז הדבר נובע מהרוחניות. כאשר עם ישראל היה חלש רוחנית אז הוא הפסיד במלחמה הגשמית. 

שואלת הגמרא, אם כן למה נחרב בית שני? ועונה הגמרא שבית המקדש השני נחרב מפני שנאת חינם. ונשאלת השאלה איך ייתכן שבית המקדש השני, שהיה מלא בתלמידי חכמים ובכל זאת הוא חרב מפני שנאת חינם? 

***
אלא אנו רואים ששנאת חינם זה דבר בכלל לא פשוט, שיכול להיות גם אצל תלמידי חכמים וק"ו אצל שאר העם. לכן אנו צריכים להישמר משנאת חינם באופן מיוחד. עד כדי כך הדברים חמורים שהגמרא אומרת שכל דור שבית המקדש לא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו, כי כל עוד הוא לא נבנה זה אומר ששנאת החינם בעם ישראל עדיין קיימת. מתוך כך אנו מבינים גם שבכל דור ודור יש לנו את היכולת לבנות את בית המקדש, ואם לא בנינו אותו כאילו הוא נחרב.  

***
הרב קוק זצ"ל ידוע שהיה מקרב הרבה אנשים ושאלו עליו רבים למה הוא מקרב אנשים שרחוקים מתורה ומצוות וכופרים? אלא אמר להם הרב קוק זצ"ל אני מעדיף להיכשל באהבת חינם מאשר להיכשל באהבת חינם. הרב קוק מלמד אותנו מהמשפט הזה יסוד מאוד גדול שכאשר אדם יגיע אחרי 120 שנה לשמים האם יאשימו אותו בכך שהוא קרב משהו שלא לצורך? אבל מה יקרה אם יש יהודי שאותו האדם יסתפק אם לקרב אותו ולבסוף החליט שלא לקרב אותו, על זה וודאי שידונו את אותו האדם. ז"א שכל יהודי ויהודי שאדם זוכה לקרב, הוא ובניו וכל צאצאיו שמקיימים תורה ומצוות, כל זה בזכות אותו אדם שקרב. ואם ח"ו קרה הפוך ולא עשה האדם את אשר ביכולתו לקרב את היהודי, הוא עלול לתת על זה דין וחשבון. לכן אמר הרב קוק שהוא מעדיף להיכשל באהבת חינם מאשר בשנאת חינם.

***
שנזכה לתקן את שנאת החינם מתוכנו ולהשפיע על כל עם ישראל ובכך להביא לבניית בית המקדש.
שבת שלום מישיבת שבי שומרון.