ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת וארא

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון ויאמר אליהם חטאתי הפעם ד' הצדיק ואני ועמי הרשעים"

****
אנו נמצאים עכשיו בעיצומם של פרשיות הגאולה, ובפרשה שלנו אנו נפגשים עם עשרת המכות. המכות נועדו ללמד את עם ישראל על ידיעת ה' שהוא זה ששולט בארץ, ללמד אותנו על מציאות ה' אחרי שפרעה אמר שהוא לא מכיר בקב"ה. והנה אחרי מכת ברד אנו מוצאים לראשונה הודאה של פרעה במציאות ה'. פרעה קורא למשה ולאהרון ואומר להם שהוא חטא, ה' הצדיק והוא ועמו הם הרשעים. הוא הצדיק חז"ל אומרים שבזכות ההודאה הזאת של פרעה ועבדיו שה' הוא הצדיק, הם זכו לקבורה.  

****
נשאלת השאלה למה פרעה זכה לכך? הרי הוא לא עשה את זה מטוב ליבו, הוא עשה את זה מכפייה.
רואים מכאן דבר אדיר, שגם אם אדם עושה דבר מתוך אונס, הדבר הזה בכל זאת פועל, על עצמו ועל האנושות כולה. כאשר אדם כמו פרעה אומר ה' הוא צדיק, זהו דבר אדיר. כך גם לפי הזוהר הקדוש, כאשר יתרו אמר "עתה ידעתי את ה'" והודה על הניסים ועל הנפלאות שנעשו לעם ישראל, מיד זכו עם ישראל למתן תורה. כי כאשר הרוע מודה בכך שיש מציאות ה' בעולם, ויתרו היה ראש הכמרים ואל סתם אדם פשוט, אז עם ישראל זוכה לדברים גדולים. כך גם שפרעה הודה במציאות ה' ובצדקותו, זה פעל פעולה גדולה, למרות שזה נעשה באונס.

****
שנזכה בעז"ה להכיר את מציאות ה' בעולם כולו.
שבת שלום, מישיבת שבי שומרון