ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת ויחי

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים בשם אבותי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ"

***
אחרי שהאחים משלימים ומתאחדים שוב למשפחה אחת, מגיעה ברכתו של יעקב אבינו לבני יוסף, הברכה שגם אותה אנו אומרים מידי לילה בקריאת שמע שעל המיטה. וצריך להבין את משמעות הברכה.

יוסף מביא את בניו ליעקב על מנת שהוא יברך אותם ואומר להם יעקב האלוקים הרועה אותי מעודי, האלוקים אשר התהלכו אבותי אצלו. וכאן מלמד אותנו יעקב יסוד מאוד חשוב שבו הוא אומר לנו שהוא מחובר לקב"ה. רש"י על הפסוק מחזיר אותנו לפרשת ויצא שם המלאך פוגש את יעקב שם הקב"ה שמר עליו, ליווה אותו בדרכו. גם כאשר יעקב מחליט לברוח מבית לבן מופיע הקב"ה בחלומו של לבן ואומר לו שלא לפגוע ביעקב. אומר יעקב לנכדים שלו "המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים". ישנו משהו ששומר אותי.

***
אומר הזוהר הקדוש על הפרשה שהשכינה היא זאת ששמרה על יעקב אבינו. כאשר יעקב אבינו מחובר לשכינה, כאשר כל אדם ואדם מחוברים לשכינה אז הוא מחובר לקב,ה. הזוהר מביא שם שאסור לאדם לצאת יחידי בלילה, ומה זה יחידי? לצאת מבלי שהקב"ה איתו. 

יעקב אבינו לא סתם הגיע למדרגה הזאת שיש משהו שמלווה אותו כל הזמן, האלוקים הרועה אותי, מלשון מנהיג. ולא נאמר לשון גאל, אלא המלאך הגואל אותי, גם עכשיו ובכל רגע ורגע. ואותו המלאך הוא שומר על האדם מכל רע, מדברים רעים, ממקרים רעים ושאר הדברים שאנחנו אומרים מידי בעקב לאחר ברכות השחר.  

***
שנזכה בעז"ה להיות מחוברים לתורה ולשכינה ומתוך כך לזכות בשמירה צמודה של הקב"ה.
שבת שלום, מישיבת שבי שומרון.