ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת וילך

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי ה' אלוקיך הוא ההולך עמך לא ירפך ולא יעזבך"

***
אומר משה בפרשת השבוע שלנו, "לא אוכל עוד לצאת ולבוא" ושואל רש"י האם יכול להיות שתשש כוחו של משה? ואומר רש"י שלא, משה רבנו נשאר באותם העוצמות שהיו לו, אלא שניתלה ממנו הרשות. משה רבינו אז כבר לא צעיר, בן 120 אנוכי היום, אבל בכל זאת הוא מלא בכוחות ומלא בשמחה, מניין הוא שואב את הכוחות האלה?

נראה שמשה רבנו שואב את זה מהמילים האלו שהוא אומר לעם ישראל "חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי ה' אלוקיך הוא ההולך עמך לא ירפך ולא יעזבך". מי שהולך עם ה', יש לו חוזק. כאשר אדם הולך בביטחון ומרגיש שהוא נמצא עם ה', אז הוא מרגיש בכי חזק בעולם.

***
משל למה הדבר דומה?
לאדם שמציעים לו עבודה חשובה, עם משכורת טובה, בונוסים, פנסיה, קרן השתלמות וכו', כשהוא יוצא מהפגישה הוא מרגיש ביטחון, הוא מרגיש שי לו גב, הוא מרגיש שהקב"ה נמצא איתו. מסופר על אדמו"ר אחד שהגיע לאחת העיירות וראה יהודי ששמח כל הזמן. לאחר כמה ימים פנה אליו האדמו"ר ושאל אותו מהיכן הוא שואב את הכוחות האלו להיות שמח על הזמן. ענה לו אותו היהודי, שהיה יהודי פשוט, שכל לילה לפני השינה הוא אומר לקב"ה שאם הוא לא מרוצה ממנו, אז שלא יקום בבוקר, ובכל בוקר שהוא מצליח לקום זה אומר שהקב"ה מרוצה ממנו ועל כך הוא שמח.

***
אנחנו מדברים על דור דעה, דור אדיר, דור שראה את קריעת ים סוף וזכה להיות מונהג ע"י משה, ומשה אומר להם 'אל תיראו ואל תעריצו', שלא צריך לפחד מאף אחד לא מעמי הארץ ולא מהעמים בכלל. לא בגלל שיש לנו צבא חזק, מכשור משוכלל ומודיעין טוב, אלא כי ה' איתנו והוא זה שדואג לכל הדברים האלה. הגמרא במסכת ברכות מספרת שכאשר הלל היה שומע שיש צווחה בעיר הוא היה בטוח שזה לא קורה אצלו בביתו ועליו נאמר "משמועה רעה לא ירא" – כל ליבו בוטח ב-ה'. כאשר אדם בוטח בה' אז הוא משמועה ראה ירא. 

***
שנזכה לחיות בביטחון ב-ה',
שבת שלום מישיבת שבי-שומרון