ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת ויקהל

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"ויקהל משה את כל עדת ישראל"

****
כשעם ישראל קיבל את התורה נאמר "באיש אחד בלב אחד" – זאת אומרת שבשביל לקבל את התורה עם ישראל צריך להיות באחדות. כאשר יש אחדות יש תורה. כאשר רוצים להשרות שכינה בעם ישראל, צריך להיות מאוחדים. 

****
הירושלמי בסנהדרין אומר שלכל שבט ושבט בעם ישראל היה עגל משלו שאליו הם עבדו. לכן משה מכנס את כל עם ישראל למקום אחד בכדי להשרות שכינה. למרות כל מה שם ישראל עבר, החל מיציאת מצריים וקריעת ים סוף ועד מעמד בהר סיני, בכל זאת הייתה בתוכו עבודה זרה. לכן הקב"ה איחד את כול עם ישראל למעמד אחד, בשביל להמחיש להם שיותר אין לכל אחד פסל משלו, אלא מעכשיו יש רק את הקב"ה. כשיש אחדות יש עוצמה אדירה ויש שלמות בעם ישראל. 

****
הרדב"ז כותב בשו"ת שלו שכאשר יש בית כנסת ויש בו מריבות, עדיף שלא התפללו ביחד. זה לא שהרדב"ז רוצה שיהיו הרבה בתי כנסת, אלא הוא רוצה ללמד אותנו שכאשר יש מריבות, כינוסם לא עולה יפה. צריך שתהיה אחדות בבית הכנסת ואחווה בין המתפללים.  בית הכנסת הוא כמו משכן קטן, גם בו צריך להיות כאיש אחד בלב אחד, ואת זה עושים ע"י אהבה. מותר שיהיו מחלוקות בין אדם לאדם ושיהיו שעות שונות בין המתפללים, אבל העיקר שהכל יהיה מאהבה אחד כלפי השני.

****
שנזכה לאחדות בעם ישראל ומתוך כך להשראת השכינה.
שבת שלום, מישיבת שבי שומרון.