ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת ויקרא

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"נפש כי תקריב קורבן" 

***
ספר ויקרא, שאותו אנחנו מתחילים השבת, הוא גם תחילה של ציוויי הקורבנות. 
התורה מספרת לנו על קורבן המנחה. התורה קוראת לקורבן המנחה נפש, הנפש של האדם היא זאת שמקריבה. אומר רש"י במקום שבד"כ מי שמקריב קרובן הוא בן אדם עשיר, שיש לו את הכסף לכך, אבל קורבן מנחה הוא קורבן קטן שהעניים הם אלו שמקריבים אותו. ואומר רש"י שהתורה רוצה להגיד לנו בכך שלמרות שהקורבן הזה הוא קורבן קטן, העני שמקריב את הקורבן כאילו הקריב את נפשו, מכיוון שלעני אין מספיק כסף.

***
מסביר בעל התורים בפירושו על התורה, מהי הסיבה שקורבן המנחה מגיע דווקא לאהרון ובניו ולא כמו שאר הקורבנות שמגיעים אל המזבח ואומר שדווקא דרך הכהנים זה מגיע בצורה צנועה. את העשיר שבא להקריב על המזבח, כולם רואים, אבל העני שהקורבן שלו הוא פשוט מאוד, יכול להתבייש מכך שאין לו מה לתת והוא נותן דברים דלים מאוד. 

***
מכאן אנו למדים עד כמה חשוב היה לתורה ללמד אותנו את המעלה של 'להיזהר בכבוד הבריות'.
בגמרא בברכות מספרת על רבי אליעזר שבאו אליו חכמים לפני מותו וביקשו ממנו שילמד אותם אורחות חיים. אמר להם רבי אליעזר מספר דברים שאחד מהם זה 'היזהרו בכבוד חברכם'. הניסיון הוא קשה מאוד כי החוט בין צחוקים בין החברים וכקריאה בכינוי לחבר, לבין פגיעה בחבר והלבנת פני החבר ברבים הוא דק מאוד.

***
שנזכה להיזהר בכבוד הבריות ולכבד כל אדם באשר הוא.
שבת שלום, מישיבת שבי שומרון