ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת ויקרא

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאוהל מועד"

***
אחרי שסיימנו את הליך בניית המשכן, ספר ויקרא, שאותו אנחנו מתחילים לקרוא השבת, מתעסק ברובו בנושא הקרבת הקורבנות. אבל לא רק בנושא הזה. התורה ממשיכה להכניס לנו הדרכה להתנהגות נכונה גם בפרשיות אלו.

הפרשה מתחילה באות זהירה, קטנה מהשאר. אומר בעל הטורים שהקב"ה קורא למשה רבינו ואומר לו 'כל זה שלך' אבל משה רבינו מתחבא, מקטין את עצמו, והקב"ה קרה לו לבוא. מפה אנו רואים את גדלותו של משה רבינו, שכל דבר שאחרים עשו הוא שיבח אותם, אך מנגד כל דבר שהוא עשה הוא אמר שזה לא הוא. ואכן התורה הקדושה העידה על משה רבינו ואמרה עליו "והאיש משה עיניו מאוד", ובגלל שמשה היה צדיק ועניו, זכה עם ישראל למנהיג כזה גדול, ובזכת זה זכו לקבל את התורה.

***
הגמרא בתענית (דף ז' ע"א) אומרת ממשליה את התורה למים – "מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה". זאת אומרת שהתורה בשביל שתגיע לעם ישראל, צריכה להגיע ממקור גבוה. זאת הסיבה שבחר הקב"ה דווקא במשה להוריד איתו את התורה לעם ישראל. 

***
מובא בשם רבי שמחה בונים מפשיסחה שמשה רבינו דומה לציפור שנמצאת על בית ענק, ואם כל זה היא זוכרת את גודלה. כך גם משה רבינו שבנה מציאות אדירה של עם ישראל, בנה את המשכן, הוביל עם מלומד בניסים, אבל בכל זאת משה רבינו החשיב את עצמו לקטן כנגד כל זה. זאת הייתה כל מהותו של משה רבינו.

***
שנזכה ללמוד מדרכיו של משה רבינו וללכת בדרכו.
שבת שלום מישיבת שבי שומרון