ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת יתרו

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"וישמע יתרו חותן משה את כל אשר עשה אלוקים לישראל"

****
יתרו, נשיא הכמרים, שומע את כל מה שעשה ה' לישראל והוא מחליט להגיע אליהם. 
אומר רש"י מהי השמועה ששמע יתרו ובגללה הוא הגיע? מה מבין כל הניסים של הקב"ה גרמו לו לבוא? עונה על כך רש"י ששמע יתרו על קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, ולכן הוא הגיע. 

****
הגמרא במסכת סוכה, דף י"א, אומרת ששלושה אנשים רצו לפגוע בעם ישראל – בלעם, יתרו ואיוב. בלעם ייעץ ונידון ברותחין, איוב שתק ונידון באיסורין, יתרו ברח, זכה לכבוד גדול. יתרו בפנימיותו היו לו נקודות חיוביות, ואדם שמגיע מתוך רצון להקשיב ולכבד, אז גם אם הוא לא מסכים איתך, ניתן לקרבו. ויתרו ידע את כל מה שעשה פרעה לעם ישראל, הוא ידע גם על הריגת הזכרים ששם הוא הוכיח פרעה עד כמה הוא חזק על תינוקות, רק בגלל שהחרטומים ניבו לו שמשם יצא מושיעם של ישראל. לכן כששמע יתרו על קריעת ים סוף הוא הבין שיש מנהיג לעולם, כי הוא ראה שיש מידה כנגד מידה. המצרים פגעו בעם ישראל בים, והקב"ה פוגע בהם בים.

****
דבר נוסף שאפשר לומר הוא שיתרו שמע והבין שמשהו השתנה בעם ישראל. לפני קריעת ים סוף לא רע עם ישראל היה אבוד, אלא גם משה רבנו עצמו היה אבוד, ובכל זאת נעשה להם נס. מעם שלא ידע את ה', הם הפכו לעם שאם הקב"ה אומר להיכנס למים, ואכן נחשון קופץ לשם. גם כאשר כבר הים כבר נבקע לשניים, זה לא פשוט לעבור בפנים שהרי יש חשש שהוא יסגר כל רגעף ובכל זאת עם ישראל בוטח בה'. כך גם במלחמת עמלק, יתרו שמע שעם ישראל כבר מוכן למלחמה. את הפלא הזה, של שינוי העם בתקופה קצרה כ"כ, יתרו בא לראות.

****
שנזכה לראות בהמשך ההכרות של אומות העולם במציאות ה' ובבחירתו בעם ישראל.
שבת שלום, מישיבת שבי שומרון