ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?



שלח

פנינים לפרשת יתרו

פנינים לרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

אנחנו השבת הולכים לקבל את התורה.
הקב"ה מדריך את עם ישראל, מחזק אותם ואומר להם: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"

נשאלת השאלה למה הקב"ה מכין את עם ישראל דווקא בצורה הזאת?
אלא המטרה היא שנבין שאנחנו עם קדוש, עם של הקב"ה, ויש לנו פוטנציאל שאנחנו צריכים לשאוף אליו. נקודה זאת בולטת מאוד אצל אדמו"רים, שגם אם יש להם מעט מאוד חסידים, הם בכל זאת מתנהגים במלכות ויש להם לבוש מכובד. כך גם אנחנו צריכים להכניס לעצמנו שאנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולהתנהג כך.

שנזכה בעז"ה ללכת בדרך ה' ולהידבק בקדושה,
שבת שלום!