ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת כי-תצא

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"שלח תשלח את האם הבנים תקח לך למען יטב לך וארכת ימים"

***
בפרשתנו אנו מוצאים מצוות רבות ואחת מהמצוות האלו היא מצוות שילוח הקן.  
אנו מוצאים סיפורים רבים על גדולי ישראל איך הם הקפידו על המצווה הזאת ועשו השתדלות רבה על מנת לעשותה. סיבות רבות אנו מוצאים למצוות שילוח הקן. ספר החינוך אומר שאחת הסיבות היא שאנחנו צריכים לפתח אצלנו את מידת הרחמים ולהשריש אותה בתוכנו, גם על בעלי החיים. גם לבעלי החיים יש רגשות, וכאשר לוקחים את הציפור ואת הגוזלים ביחד אז יש לאם צער גדול על זה שהם נמצאים יחד בשבי. 

***
נשאלת השאלה מדוע דווקא על המצווה הזאת נאמר "למען יטב לך והארכת ימים" כמו שאנו מוצאים במצוות כיבוד אב ואם?
צריך לדעת שהמצווה הזאת היא מיסודות המצוות, כי היא מבטאת את היחס שלנו לבריאה. אנחנו לא חיים רק בשביל עצמנו, אלא בשביל כל הבריאה כולה, ומכיוון שאנו מסתכלים על כל הבריאה כולה, אז אנו רואים שאנחנו צריכים לשמור עליה למען יטב לנו, וכך נאריך ימים. ואליו לחז"ל אומרים "למען יטב לך" לעולם שכולו ארוך, שזהו העולם הבא. מכאן אנו רואים את גודל המצווה שהיא כ"כ גדולה שמובטח לאדם שמקיים אותה אריכות ימים ועולם הבא. וזה נובע ממידותיו של האדם, כמה הוא מתוקן במידות שלו, ולכן מגיעה לו אריכות ימים ועולם הבא.

***
בגמרא במסכת בבא מציעא מספרת על רבי שבא אליו עגל וביקש להיות תחת כנפיו. אמר לו רבי שלא, כי לכך הוא נועד, להיות עגל. מספרת על כך הגמרא שבשל כך היו לרבי 13 שנים של איסורים, רק כי הוא פגע בבעלי חיים. אומנם לכל עם ישראל היה רווח, כי כאשר לצדיק יש איסורים זה מכפר על עוונותיהם של כלל ישראל, אבל רבי ראה אסונות. הגיע לו בגלל מספרת הגמרא שכשם שזה הגיע לו בגלל מעשיו כך זה גם נגמר בשל מעשיו וכאשר ראה רבי האמה שלו רוצה לגרש עכברים שזה עתה נולדו, אמר לה רבי "ורחמיו כל כל מעשיו" ובכך, משהבין את העניין, נגמרה לו הגזירה.

***
מכאן אנו למדים שאם זה היחס שאנו צריכים לתת לבעלי חיים על אחת כמה וכמה מהו היחס שאנחנו צריכים לתת לבני אדם. במיוחד בחודש אלול שהוא חודש הרחמים והסליחות.

***
שנזכה בעז"ה לכבד כל אדם ואדם וכל בריאה ובריאה.
שבת שלום, מישיבת שבי-שומרון.