ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת כי תשא

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"ויתן אל משה ככלתו"

***
רש"י מפרש את הפסוק ואומר שצריך לקרוא אותו בכתיב חסר – שנמסרה לו (למשה) תורה ככלה לחתן. התורה נמשלה כמו חתן וכלה.  כמו כן אנו מוצאים שצריך להיזהר מאוד במצוות הכנסת חתן וכלה לחופה כי יום זה הוא כמו שניתנה בו תורה לעם ישראל. 

***
המהרש"א במסכת שבת כותב (דף לא) שאדם מגיע אחרי 120 לשמים שואלים אותו האם הוא קבע עיתים לתורה? האם עסק באומנה? האם עסק בפרייה ורביה? וכו'… מה זה האם עסקת בפריה ורביה? האם זה מדבר על אדם שיש לו ילדים? זה ודאי יראו אם יש לו ילדים או אין לו ילדים. אלא לא נאמר שם האם קיימת אלא האם עסקת במצווה זו. 

ז"א ששואלים את האם דאגת לחתן וכלה? האם עזרת לחתן וכלה שיש להם קשיים? האם עזרת ליתום ויתומה שמתחתנים? הרי מי יעזור להם? אין להם אבא או אין להם אמא. הם זקוקים לעזרה שלך. זה מה שישאלו את האדם כזהו יגיע לשמים. האם הוא עזר לזוג שרוצה להתחתן. 

***
גם השו"ע כותב שאדם צריך לעזור בלהשיא חתן וכלה כי אין לך צדקה גדולה מזה, וכן כותב החפץ חיים באהבת חסד. צריך לשמח חתן וכלה, צריך לעזור להם, ובמיוחד ליתומים שאין להם מי שיתמוך בהם ואסור שיגיעו ליומם הגדול בעצבות על כך. אלא צריכים אנו לעזור להם, לשמח אותם ולמוך בהם.

***
שנזכה בעז"ה להרבות בחסד ובדאגה לסובבים אותנו.
שבת שלום, מישיבת 'שבי שומרון'.