ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת מטות

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"והייתם נקיים מה' ומישראל"

***
פרשת השבוע שלנו עוסקת בעניינן של בני גד ובני ראובן אשר רצו להישאר בעבר הירדן המזרחי ושם לבנות לעצמם נחלה. אך שואל אותם הקב"ה, באמצעותו של משה רבנו, "אחיכם יצאו למלחמה ואתם תישארו פה"? לכן מציע להם משה רבנו לבוא להלחם יחד עם שאר בני ישראל ולכבוש את הארץ ורק אח"כ לשוב לעבר הירדן המזרחי, ואומר להם משה רבנו "והייתם נקיים מה' ומישראל".

ז"א שאתם תהיו נקיים מ-ה' בכך שתבואו לכבוש את הארץ ותקיימו את מצוות ארץ ישראל, אבל תהיו נקיים גם מישראל, הרי זה לא יתכן שהם ישארו בעבר הירדן המזרחי ותתחילו להיכנס לשגרה, בזמן שאחיהם נלחמים על הארץ. 

***
מכאן אנו רואים שהפסוק הכ"כ מפורסם הזה מדבר במצוות ישוב ארץ ישראל, כי במצוות ישוב ארץ ישראל יש עניין לעזור אחד לשני ולא שכל אחד ישאר בביתו וידאג רק לעניינים שלו. ראינו את זה גם בתקופה של הגרוש, כמה היה צריך שכל עם ישראל, מכל הציבורים השונים, יבואו ויעזרו לאחיהם שנאבקים על ביתם.

***
אנו מוצאים בגמרא במסכת ברכות שמשה רבנו אומר כחצות לילה אני יוצא ושואלת הגמרא: משה לא ידע מתי זה חצות? למה הוא היה צריך להגיד כחצות? אלא עונה הגמרא שמא יטעו עבדי פרעה והם אלו שלא ידעו מתי זה חצות הלילה ואז הם ילינו על משה שהוא לא יצא בדיוק בחצות כפי שהוא הבטיח, ויהיה ח"ו קטרוג כלפי הקב"ה. 

הפלא יועץ אומר שאדם צריך להגיד דברים ברורים ואמיתים שכולם מסתדרים איתם, כי אם זה לא יהיה לאנשים ברור וזה לא יסתדר להם, הם עוברים על איסור "לפני עיוור לא תתן מכשול" כי המתחילים לדבר על האדם הזה רע, לכן צריך לתת הסבר למה אותו אדם עשה את המעשה הזה, וכך הוא יהיה נקי מה' ומישראל.

***
אומר הספר חסידים שיש מצבים בהם אי אפשר להיות נקיים מכל ישראל. לדוגמה גבאי צדקה שלא יכולים לומר למי הם נותנים את הצדקה כי זה יבייש את העניים, ולכן צריך לסמוך על הגבאי צדקה שהם עשו את מלאכתם כמו שצריך. ואילו החפץ חיים אמר פעם אחת לאחד מתלמידיו שמונה להיות רב במקום מסיים שידע לו שכתוב והייתם נקיים מה' ומישראל – קודם אתה צריך להיות נקי מ-ה' ולצאת ידי חובת הקב"ה ורק אח"כ, אם אתה יכול גם לצאת ידי חובת ישראל, אז זה דבר נפלא.

***
שנזכה שלא יהיה בנו חשד ונהיה נקיים גם מה' וגם מישראל.
שבת שלום, מישיבת שבי שומרון.