ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת מסעי

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

ציפית לישועה?

***
אנו נמצאים עכשיו בערב תשעת הימים בהם אנו מתאבלים על חורבן בית המקדש. אך מעבר העיסוק בחורבן, הימים האלו נועדו שנעסוק בהם גם בבניין, בגאולה. 

***
אומרת הגמרא במסכת שבת (ל' ע"א) מה הם הדרישות של הקב"ה מהאדם במותו. לא מספיק שאדם היה פעיל בעולם הזה ועסק בענייני ציבור, אלא קיימים דרישות אחרות. וכך אומרת הגמרא: "בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפרייה ורבייה צפית לישועה" – ז"א שאחרי 120 שנה, כאשר אדם נפטר מן העולם ומגיע לשמיים אלו השאלות ששואלים אותו. האם הוא קבע עתים לתורה? האם הוא עסק באמונה? האם עסק בפרייה ורבייה בשביל להקים משפחה גדולה? 
ושואלים שלאלה נוספת – האם ציפת לישועה? 

***
אומר החפץ חיים: "צריך שאדם יצפה בכל יום בלב שלם ובאמונה שלמה לגאולה".
מסביר הרב קוק בספרו עין אי"ה מה זאת אומרת שציפת לישועה ומסביר את זה הרב השני אופנים שלכאורה נראים מנוגדים זה לזה. האופן הראשון הוא להיות כמו צופה, כמו תצפיתן, שעומד וצופה על מקום מסוים כמו צפייה באויב איפה הם חונים, מה סדר הכוח שלהם והאם קיימת תנועה חריגה ומיד הוא מודיע. האופן השני הוא האם ברגע שהייתה ללך את ההזדמנות ניצלת אותה וקפצת עליה? האם התאמצת לקרב את הישועה? האם עשית את המוטל עליך? האם הירבת טוב שמחה ואחדות בעם ישראל?

ומוסיף הרב קוק שמה שהצפייה לישועה היא כמו אדם שנמצא בבית הסוהר והוא מחכה להזדמנות הראשונה שבה הוא יוכל לברוח מבית הסוהר. הוא מחכה למצב שבו השומרים לא ישימו לב אליו והוא יוכל לנצל את הרגע הזה ויברח.

***
 וזה העניין של ציפייה לישועה. 
לצפות כל הזמן ולראות מתי תגיע הישועה. ואומר על כך הרב חרל"פ שהציפייה הזאת היא הכוח המעמיד שלנו. זה נותן לנו את הכוח, את הרצון, את המחשבה ואת האידאל שאני מאמין בביאת המשיח ואחכה לו בכל יום שיבוא. בכל רגע ורגע אמני מחכה למשיח, אבל לא רק שאני מחכה אלא אני גם קם, פועל ועושה מעשים על מנת לקרב את הישועה. וכמו שאומר הבעש"ט הקדוש שעכל אחד ואחד צריך להשלים את בחינת קומת המשיח בו. כל אחד מאתנו צריך לתקן בעצמו משהו שיגרום לביאת המשיח כאשר התיקון הוא לא בשביל האדם עצמו אלא בשביל הקב"ה וקידום ביאת המשיח.

***
שנזכה לראות בישועת ה' ובביאת משיח צדק ובניין בית המקדש במהרה בימינו. אמן.
שבת שלום, מישיבת שבי שומרון.