ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת נח

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"מוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים"

***
בשבתות אלו אנו נמצאים בהתעסקות בנושא בריאת העולם, ולכאורה עולה כאן שאלה קשה, רק בשבוע שעבר קראנו על בריאת העולם, וכבר בפרשה שלנו הקב"ה חוזר להחריב אותו עם המבול שכילה את כל העולם? ויותר מכך – ברכתו של הקב"ה, "פרו ורבו ומלאו את הארץ" פתאום נעלמה.

אלא שיש לנו את נוח, שקם בציוויו של הקב"ה ונכנס על התיבה למשך זמן המבול וממשיך את החיים. ובצאתו של נוח מהתיבה שוב מברך אותו הקב"ה "פרו ורובו ומלאו את הארץ", מכאן אנו למדים שיש לנו ציווי לבנות את הארץ על ידי פרייה ורביה. הקב"ה נתן לנו את ארץ ישראל על מנת שנשב בה, ובשביל שנוכל להתיישב בה לדור דור, אנו צריכים את המשכיות החיים.

***
אם נתבונן בפסוקים נשים לב שיש הבדל בין הברכות שמברך הקב"ה אחרי בריאת העולם ובין הברכה שמברך הקב"ה את נוח לאחר המבול. 

כאשר הקב"ה מברך בבריאת העולם נאמר כך: "פרו ורבו ומלאו את הארץ ורדו בדגת הים". ואילו אצלנו בפרשה כתוב "ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים… ואתם פרו וריבו שירצו בארץ ורבו בה". מה ההבדל, ההבדל הוא ש"ורדו בדגת הים", זה דרך ניסים ואילו אחרי חטא האדם הראשון העולם ירד במדרגתו והגענו למדרגה של "ומראכם וחתכם" שבו בעלי החיים מפחדים מבני האדם. נחש מפחד מהאדם, אך אם האדם יתקוף אותו, הנחש יתקוף אותו בחזרה. גם אם הם לא יפחדו מבן האדם, הם לא ישרתו אותו כמו שהם שרתו את האדם לפני חטא האדם הראשון, אלא אם האדם יצליח לאלף את בעל החיים, אבל בטבע של בעל החיים הם לא כך.  כמו שהאדם ירד, גם בעלי החיים ירדו.

***
כתוב שהקב"ה יצא את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, ואנו מוצאים שכתוב במשנה ש"חביב האדם שנברא בצלם". לכל העולם יש שם של צלם, אבל יש גם צלם אלוקי שזה האדם והוא שונה מבעלי החיים שהם רק צלם. הגמרא מביאה במסכת ברכות דף ל"ג ע"א שבשכונתו של רבי חנינא בן דוסא היה ערוד שהיה הורג כל אדם שהיה פוגש אותו. סיפרו את זה לרבי חנינא בן דוסא שהלך למערה של אותו הערוד ואותו הערוד שלא אהב שפלשו לו למרחב האישי, יצא לנשוך את רבי חנינא בן דוסא – ומת. מדוע מת הערוד? משום שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין ל"ח ע"ב "אין חיה רעה פוגעת באדם אלא אם נדמת לו כבהמה". ז"א שכאשר אדם הוא צדיק וקדוש, ועובד על מידותיו, אז אף אחד לא יכול לפגוע בו. לכן אומרת הגמרא בברכות "לא הערוד ממית אלא החטא ממית" 

***
שנזכה בעז"ה לרבות ולפרות ולרשת את ארץ ישראל כולה.
שבת שלום, מישיבת שבי שומרון.