ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת ניצבים

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטרכם כל איש ישראל"

***
מסבירה לנו התורה מי הם אלו הניצבים – משוטריך וזקניך עד שואב מימך וחוטב עציך – כולם ניצבים היום. התייצבות זה מלשון חוזק, "התייצבו וראו את ישועת ה'".  עם ישראל מתייצב, עומד ומתכונן לקראת הכניסה לארץ ישראל, ואנו עכשיו מתכוננים ומתייצבים לקראת ראש השנה. 

פרשת ניצבים מביאה לנו נקודה של ריכוך. אומר רש"י שנאמרה לשון התייצבות מכיוון שהקב"ה רוצה להרגיע את עם ישראל לאחר שהם שמעו את כל הקללות ואת הדברים הלא פשוטים שאותם קראנו בפרשות האחרונות, אומר להם הקב"ה שהוא אומנם הזהיר ואיים, אבל לא כ"כ מהר הוא עושה את זה. הקב"ה הוא אל רחום וחנון. 

***
אנחנו יודעים שכאשר אדם פוגע בבין אדם לחברו, זה לא כ"כ פשוט שהחבר יסלח, אבל הקב"ה הוא לא כך, הקב"ה הוא מאריך אפיו ומחכה שאנשים יחזרו בתשובה. "כי לא תחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכו וחיה אמת כי אתה הוא יוצרם ואתה יודע ייצרם כי הם בשר ודם". הקב"ה יודע מהו יצר האדם, הקב"ה יודע מי זה עם ישראל ולכן הוא מכנס את כולם ואומר להם כמו שיש קללות ודברים לא פשוטים, מגיע גם לשון התייצבות, תעמדו בחוזק, אתם עם ישראל ממלכת כהנים וגוי קדוש, עם סגולה, עם מיוחד ושונה מכל העמים. 

***
זוהי הנקודה הבסיסית שאותה אנחנו צריכים להפנים. 
כאשר הגמרא בברכות (דף ה') אומרת שכשאר באים על האדם הרהורי עבירה אומרת לו הגמרא שיקרא קריאת שמע, יעסוק בתורה, ומסיימת הגמרא שהוא צריך להזכיר לו את יום המיתה. מביא הרב חרל"פ בספרו 'ממעני הישועה' בחלק אורי וישעי שאדם צריך שיהיה לו את כל הדברים, גם יזכור את יום המיתה, גם יקרא קריאת שמע וגם ילמד תורה. צריך לדעת מכך שיש יראה ויש אהבה, ואנו צריכים להשתמש בכל הכוחות האלו. לכן אחרי שאנחנו שומעים כל כך הרבה אזהרות ועונשים, אומרת לנו התורה 'התייצבו'!, כולם כאחד. כל אחד צריך מעם ישראל צריך לשמוע את הדברים האלו כי כל אחד מקבל אותם באופן שונה את המוסר וכן גם את התוכחה של האהבה. ומכאן אנו למדים שלכל אדם צריך שתהיה גם את האהבה וגם את היראה. 

***
שנזכה כולנו בעז"ה להגיע אל הימים הקדושים העומדים לקראתנו מתוך אהבת ה' ויראה ממנו.
שבת שלום ושנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, מישיבת שבי-שומרון.