ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת נשא – חג השבועות

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"ויחן שם ישראל נגד ההר ההוא" – כאיש אחד בלב אחד (רש"י)

***
אנו נמצאים בשלושת ימי ההגבלה, סמוך ונראה לחג השבועות.
אחד הדברים שאנו מוצאים במתן תורה זה את האחדות של עם ישראל, כאיש אחד בלב אחד, ללמד אותנו שכל שאר החניות היו בתרעומת, כל אחד היה לעצמו. 

***
אבל ניתן לפרש פירוש נוסף – ויחן מלשון חן.
שהגיעו להר סיני היה חן, זאת אומרת שהיה חן בן אחד לשני. 

הגמרא מביאה במסכת סוטה שיש שלושה סוגי חינות. חן המקום על יושביו, חן אישה על בעלה וחן מקח על מיקחו.
זאת אומרת שישנם שלושה סוגי דברים שהם טבעיים. זה טבעי שאדם יאהב את אישתו תמיד. זה טבעי שאדם יאהב את רכושו למרות שלחבר שלו אולי יש משהו יותר מפואר וזה טבעי שאנשים אוהבים את מקום מגוריהם. 

***
לכן "ויחן שם ישראל" – הם ידעו שיש חן בין אחד לשני.
ברגע שיש חן בין אחד לשני אז ממילא שיש אחדות. לגיטימי שיש דעות שונים בין בעל ואשה, בין השכנים, אבל ברגע שיש חן בניהם, אז אפשר לחיות בשלום למרות שלא מסכימים בדיוק על אותם הדברים, ויש אחדות בין אחד לשני. כך אפשר לקבל את התורה. 

כך אנו גם אומרים בהגדה של פסח. "אילו הביטנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה. דיינו" זאת אומרת שאפילו לא הביא לנו את התורה אלא רק הביא אותנו להר סיני, רק נוצר מצב של אחדות, זה כבר מספיק לנו.  

***
מובא בספר אם הבנים שמחה על המילה אמת שהיא מורכבת מהאות הראשונה ומהאות האחרונה, ובניהם כל האותיות. האות האמצעית היא מ' שמורכבת מהאותיות כ' ו-ו' – שזה יק-וק. זאת אומרת כאשר יש דעות שונות אבל יש את הקב"ה מעל הכל שמחבר בנינו אזי ניתן להגיע לאמת, לשלום ולאחדות.

***
שנזכה בעז"ה לקבל את התורה מתוך שמחה ומתוך אחדות שלמה.
שבת שלום וחג מתן תורה שמח מישיבת שבי-שומרון.