ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

מבזקי הישיבה
 • חדש: שבתות אירוח בישיבה!

  חדרים ממוזגים ♦ חדר אוכל ל-60 סועדים ועוד...

  לאירועים ושבתות משפחתיות

  לפרטים והזמנות: 054-5994724

 • חדש באתר!!

  בית מדרש on-line: סרטוני פרשת שבוע, מאמרים וכתבי הוצאת הישיבה

 • חדש: עלון תורה בשומרון

  עלון חדש מבית ישיבת שבי שומרון שניתן לקריאה תחת קטגוריית בית מדרש on-line

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?

הרשמה לרשימת תפוצהשלח

פנינים לפרשת פקודי

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה"

****
מובא במדרש שמשה רבינו נתן דין וחשבון על מה שהיה במשכן. תמהים המפרשים- למה משה רבינו שהוציא את עם ישראל ממצרים, העביר את התורה לעם ישראל, למה הוא צריך לתת דין וחשבון על הכסף שניתן למשכן? בו אפשר בכלל לחשוד? 

חז"ל אומרים לנו שכן – "והייתם נקיים מ-ה' ומישראל". זאת אומרת שצריך להיות נקיים לא רק מהקב"ה אלא גם מעם ישראל ולכן נותן משה דין וחשבון על כל ספירת הכסף. מכאן לומדים השל"ה והאורח חיים שגם מי שעוסק בצרכי ציבור ואמונה, צריך לדעת שהוא צריך להיות נקי גם מעיני הציבור.

****
מסופר על אברך שפנה לחפץ חיים בשאלה איך ראוי רב קהילה להתנהג?
אמר לו החפץ חיים: כתוב והייתם נקיים מ-ה' ומישראל, אתה צריך להיות נקי מהקהילה שלא ידברו עליך רע. אבל יש סדר לדברים. קודם כל והייתם נקיים מ-ה', ורק לאחר מכן מישראל. ז"א שאם כל החשיבות של למצוא חן בעיני כל הקהילה, חשוב לזכור שזה לא הכל, ויש דברים שלא עושים בשביל זה, כי קודם כל צריכים למצוא חן בעיני הקב"ה. זה דבר ראשון, אח"כ גם בעיני הקהילה. צריך לדאוג לעניין הרוחני בקהילה ולהגברת התורה והקדושה, אבל הכל מתוך שמחה, הארת פנים, ואהבה לאדם לאדם.

****
שנזכה בעז"ה לעשות את רצון ה' ולמצוא חן בעיני אלוקים ואדם.
שבת שלום מישיבת שבי-שומרון.