ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת שופטים

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה
"וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוים"
 
***
אנו נמצאים עכשיו בתחילתם של ימי חודש אלול, ימים של חזרה בתשובה. מהפסוק הנ"ל אנו למדים שאדם צריך להיות קשור לתורה הקדושה. כאשר בעל הספר 'חובת הלבבות' בשער חשבון הנפש חקר כמה זמן אדם צריך להשקיע ולעשות חשבון נפש, הוא הביא את הפסוק הזה וממנו למד שכל רגע ורגע אדם צריך לבדוק את עצמו.
 
***
אם נתבונן, נראה שזה ככה גם אצל הסוחרים. גם הסוחרים בודקים בכל רגע ורע איך הולך להם במסחר ובמיוחד בסוף כל יום הם בודקים כמה כסף נכנס לקופה לעומת ההוצאות שלהם. וכן כל הזמן צריך לעשות הסוחר חשבון נפש איך מתקדמים ומתפתחים יותר ויותר. וכמו שאומר הגר"א "אם אדם לא יתאמץ לעלות מעלה מעלה על כרכו ירד מטה מטה". כך זה בדיוק אותו הדבר גם ברוחניות וגם בגשמיות.
 
***
אלול הוא זמן לחזרה בתשובה. כאשר הנעם אלימלך לחץ לאחד מתלמידיו "אלול" באוזן, התלמיד התעלף. וכן אנו מוצאים גם אצל הרב קוק זצ"ל שהיה מתאמץ בכל חודש אלול לחזור בתשובה שלמה, כי אלו הן ימי ההכנה לקראת יום הדין ואנו צריכים להתכונן לקראתם היטב על מנת שנצא זכים ונחתם בספר חיים טובים.
 
***
שנזכה לחזור בתשובה שלמה, 
שבת שלום מישיבת שבי-שומרון.