ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת שלח לך

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען"

***
נשאלת השאלה למה אנו קוראים לפרשה הזאת 'פרשת המרגלים'? 
והרי, בכל הפרשה לא מוזכר פעם אחת המילה מרגל, אלא אומרת התורה שהאנשים שנשלחו, נשלחו לתור את הארץ, מלשון תייר. תייר הוא אדם שמגיע לארץ מסוימת הוא מסתכל על הדברים הטובים שבה, על הפירות המתוקים, על הנהרות ועל אוצרות הטבע. לעומת זאת את ההגדרה שלהם בתור מרגלים אנחנו מוצאים רק בפרשת דברים, אחרי המעשה. אבל בפרשה שלנו אנו רואים את הסיבה לשיחתם והיא לראות בטוב הארץ ולשכנע את עם ישראל, שגם כך כבר היו בתוכו מי שאמר שעדיף לחזור למצריים, שכדאי לעלות לארץ. הם היו צריכים להיות המנהיגים שמובילים את העם לעלות לארץ. "עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה".

***
הניסיון הגדול של המרגלים היה לראות את הטוב.
התורה מספרת שמשה רבנו התפלל על יהושע. "י-ה יושיעך מעצת המרגלים" לכן הוסיף לו משה את שמו של הקב"ה וקרא לו יהושע. ונשאלת השאלה מה עשה פה משה רבנו? מה הוא הוסיף?

משה רבנו התפלל על יהושע כי על יהושע מופיע שהוא היה מצאצאי יוסף ויוסף הוציא דיבה רעה אל אחיו ואור התורה תמימה שמשה רבנו חשש שמא יהושע הוא זה שיוציא דיבה רעה על ארץ ישראל, לכן הוא התפלל דווקא על יהושע. אבל יהושע עשה תהליך נפלא, ממה שמסופר בפרשה הקודמת שהוא אמר למשה על אלדד ומידד, עד כדי כך שהתורה העידה עליו שלפני שמשה רבנו נפטר ומחפשים מנהיג, נאמר עליו "איש אשר רוח בו". ומזה אנחנו למדים שלארץ ישראל צריך עבודה.

***
מרן הרב קוק זצ"ל מספר שבא אדמו"ר אחד לארץ ואמר לו הרב קוק שאנחנו מוצאים שהיה חטא מי מריבה נאמר שם "שמעו נא המורים" והרמב"ם אומר על כך שזה היה אחד החטאים של משה רבנו שהוא דיבר כנגד עם ישראל  בלשון קפידה. אבל כאשר בני גד ובני ראובן לא רוצים להיכנס לארץ ישראל קורא להם משה רבנו תרבות חטאים ועל זה אנו לא מוצאים בתורה שהיא יוצאת נגד משה רבנו, משום שכאשר מדובר בלדבר רע על ארץ ישראל צריך לטפל בזה ולכן שמשה רבנו מוכיח אותם הקב"ה לא יוצא נגדו, כי הוא הוכיח אותם על ענייני ארץ ישראל, כי הם לא רצו לכבוש את ארץ ישראל, כי על ארץ ישראל צריך לדבר רק טוב, וזהו התיקון של חטא המרגלים.

***
שנזכה לראות ולדבר בטוב הארץ ומתוך כך בתיקון חטא המרגלים.
שבת שלום, מישיבת שבי שומרון!