ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת שמיני

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"מקורבי אקדש"

***
בפרשת השבוע אנחנו נתקלים בסיפור על מותם של בני אהרון ונשאלת השאלה למה נצרך לעשות את מה שהתורה אומרת על כך "מקרובי אקדש" והרי המשכן הוא מקור השכינה, מקור החיות של עם ישראל. המשכן הוא מקום שמטרתו להרבות חיים לכפר על האדם, לא הפוך. לכן נשאלת השאלה איך דווקא במשכן קרה כזה דבר?

***
אלא הקב"ה פחד שעכשיו שלעם ישראל יש משכן, אז הם יקבלו את זה כמובן מאליו. זאת אומרת שאדם ירגיש שהוא יכול לעשות חטאים כי הוא אחר כך יכול להקריב קורבן חטאת ולכפר על זה ואם האדם יחשוב מחשבה לא טובה, אז הוא יביא קורבן עולה וזה יכפר לו גם על זה. 

הקב"ה לא רצה שכך יראה המשכן, לכן "מקרובי אקדש". אם ארע לאדם משהו בשוגג, אז בשביל זה קיים המשכן, אבל לא בשביל מי שרוצה לנצל את זה לחטוא על מנת לשוב בתשובה ע"י הקרבת הקורבן. 

***
הגמרא במסכת נדרים אומרת "היזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה". למה דווקא מבני עניים? כי הם לא מחשיבים את עצמם ועיניהם כל הזמן מופנות לקב"ה. וזה המסר שהקב"ה רצה להעביר לעם ישראל. שעצם העובדה שיש משכן זה לא אומר שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, אלא שאדם יעבוד על עצמו ורק אם חטא בשוגג יהיה לו את הפתח לשוב בתשובה.

***
שנזכה בעז"ה לשוב בתושבה שלמה ושעבודת הקורבנות תשוב במהרה לבית ה'.
שבת שלום מישיבת שבי-שומרון!