ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת תזריע

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"אישה כי תזריע וילדה זכר"

***
אנחנו בדיוק באמצע בין חג הפורים לבין חג הפסח, וישנו קשר מאוד חזק בין החגים האלו לבין פרשות השבוע שאנחנו קוראים, ונקרא, בשבתות אלו. בפרשיות אלו אנו עוסקים גם בענייני בניית הבית וגם בענייני המצורע ואת זה אנו מחברים לחגים.

בספר משלי כתוב "מעין נרפש ומקור משחת צדיק מט לפני רשע". מסביר רבינו בחיי את הפסוק שבהתחלה הרבה פעמים כשהרשע נלחם בצדיק אז הוא מנצח אותו, וזה מעין נרפש, כמו מים אחרי שערבבו אותם בחול הם נראים עכורים. אבל זאת רק אווירה, מכיוון שאחרי מספר דקות הלכלוך יורד והמים חוזרים להיות צלולים. כך זה כשרשע פוגע בצדיק או לחלופין כשאנשים לא טובים פוגעים באנשים טובים.

***
נקודה נוספת להבין את הפסוק הזה מביא הרב יששכר טייכטל זצ"ל בספרו 'אם הבנים שמחה'. 
המים והלכלוך מבטאים את האחדות ואת הפירוד – אם המים צלולים אז זה מבטא את האחדות,והרשע לא יכול לפעול. ז"א שאם יש אחדות בעם ישראל, כשיש אחדות במשפחה – "אשה כי תזריע וילדה זכר' – ויש כאן הקמת משפחה, אז במילא אף אחד לא יכול לפגוע בנו. 

***
בית ראשון נחרב משום עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים ובית שני נחרב משום שנאת חינם. בית ראשון נבנה מחדש אחרי שבעים שנה ואילו לבית שני אנו כבר מצפים 2000 שנה והוא עדיין לא נבנה. מכאן אנו למדים את חומרתה של שנאת החינם, אפילו יותר מגילוי עריות ועבודה זרה. מכאן למדים שכאשר אנו רוצים להגיע למשהו גדול, אנחנו צריכים להיות באחדות.

***
וזה הקשר בין כל הדברים. בפורים קראנו שכאשר אסתר צריכה את ישועת ה' היא אומרת למרדכי "לך כנוס את כל היהודים", בפרשות השבוע האחרונות אנו קוראים על הצורך באחדות על מנת להקים את המשכן ולקבל את התורה, וכן בפסח במלחמה מול אויבי ישראל אנו צריכים להיות באחדות על מנת לנצח. כך גם בפרשת השבוע שלנו, על מנת להקים משפחה ולחנך נכון את הילדים, בני הזוג צריכים להיות באחדות. שלא יהיה מצב בו האמא אוסרת משהו על הבן והאבא מסכים לו, וכן הפוך. צריך שהם יהיה מאוחדים בחינוך ורק כך הם יצליחו.

***
שנזכה בעז"ה לאחדות בין כל חלקי עם ישראל ושנהיה עם אחד בלב אחד.
שבת שלום, מישיבת שבי-שומרון.