ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת תצוה

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"והיו על-לב אהרון"

****

אהרון הכהן זכה לשאת את האורים ותומים, שהיו אמצעי קשר בין הקב"ה לעם ישראל, משום שכאשר חזר משה ממדיין אהרון הכהן לא רק שהוא לא קינא בו על מעמדו, אלא להפך הוא שמח. "וראך ושמח בליבו" – הכתוב מעיד עליו שזוהי הייתה שמחה פנימית, שמחה אמיתית ולא משהו מזויף.

****
הסבא מנתניה, הרב יוסף שוורץ זצ"ל, שהשבוע ציינו את יום פטירתו מסביר את הפסוק שזה היה המהות של בית ראשון. בית ראשון היה פתוח לכולם, ואילו בית שני היה בבחינת חוכמה, ולכן לא היה צריך אורים ותומים. הנקודה המרכזית של היהודי היא הלב, ולכן בבית ראשון שבו הייתה אהבת ישראל, היה את הקשר עם בני ישראל דרך האורים והתומים. 

****
זה היה אהרון הכהן – מלא באהבת ישראל, ניסה להשכין שלום בן אדם לחברו. כולו היה נתינה, שמחה וחסד.

****
שנזכה בעז"ה להיות מתלמדי אהרון הכהן – אוהב שלום ומקרבם לתורה.
שבת שלום, מישיבת שבי שומרון!