ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת תצווה – פורים

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן שמעי בן קיש איש ימיני"

***
הגמרא במסכת מגילה בדף י"ט מביאה כמה וכמה דעות מאיפה מתחיל עניין המגילה. יש דעה שאומרת מ"ויהי אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן" ויש שמביאים דעות אחרות, דעה נוספת היא מהעניין של איש יהודי היה בשושן הבירה.

***
אנחנו יודעים שמרדכי היה משבט בנימין, אבל אימו הייתה משבט יהודה. ולמה נקרא שמו מרדכי היהודי, הרי אנחנו לא מוצאים את זה אצל דמויות אחרות בתנ"ך? עונה הגמרא ואומרת שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי, וזאת הייתה המהות של מרדכי – מלחמה בעבודה זרה.  

***
כך אנו מוצאים במרדכי שהיה לו גם את המידה של בנימין, ואומר הרב חרל"פ שבנימין לא היה בזמן שיעקב ובניו השתחוו לעשיו, ולכן גם מרדכי לא השתחווה להמן. וכן אנו מוצאים אצל מרדכי גם את המידה של יהודה שנקרא כך כי לאה אמרה שהפעם היא תודה אל ה' וזאת הייתה הפעם הראשונה שמשהו הודה את ה'. וזוהי המחלוקת בין מרדכי להמן במגילה. המן אמר שהכל קרה במקרה ואילו מרדכי היהודי האמין שהכל מאת ה'. וזה מה שהציק להמן, שמרדכי התנהג כמו יהודי ולכן נקרא גם על שם אימו.

***
שנזכה להתחבר לנקודה היהודית שבנו.
שבת שלום ופורים שמח, מישיבת שבי שומרון