ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת תרומה

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב"

***
בפרשה שלנו אנחנו סוף סוף מגיעים לבניין המשכן, מקום השראת השכינה. אחד מכלי המשכן הוא הארון עליו כותבת התורה "מבית ומחוץ תצפנו", ונשאלת השאלה למה צריך לצפות את המשכן גם מבחוץ וגם מבפנים? ואם גם מבפנים וגם מבחוץ הוא מצופה זהב אז כבר שהכל יהיה זהב ולא שבפנים זה יהיה עשוי מעצי שיטים?

***
תשובה לשאלות אלו אנו מוצאים בגמרא במסכת ברכות (כ"ח ע"א), שם אומרת הגמרא שכל תלמיד חכם שאין תוכו כבראו – אינו תלמיד חכם. ז"א שאם התלמיד חכם אומר דברים שהוא לא אמין בהם או לא מקיים אותם, אז הוא אינו תלמיד חכם. הגמרא שם מדברת על הסיפור המפורסם על רבן גמליאל והדחתו מהנשיאות בעקבות הנידוי שהוא עשה לרבי יהושע. ומספרת הגמרא שכאשר מינו את רבי אלעזר בן עזריה סולק השומר מפתח בית המדרש, ונוספו אליו ספסלים חדשים. 

***
כאן אנו רואים את ההבדל בין השיטות של רבן גמליאל לבין רבי אלעזר בן עזריה. רבן גמליאל חשב שכל תלמיד חכם שאין תוכו כבוראו, אינו צריך להיכנס לבית המדרש. הוא רצה להקים דור של תלמידי חכמים עצומים והמשיך בכך את המסורת. לכן רבן גמליאל קיבל רק את הטובים ביותר, האלו שמתוקנים במידותיהם וכל היום לומדים. ואליו רבי אלעזר בן עזריה סבר אחרת. לדעתו כל אחד שרצה, יכל להיכנס.

מספרת הגמרא שלרבן גמליאל הייתה חולשה מכך כי הוא חשש שהוא מנע תורה מעם ישראל, אך באותו הלילה נגלו אליו בחלום והרגיעו אותו. אומר על כך מרן הרב קוק זצ"ל שהייתה כאן מחלוקת יסודית בתפיסה. רבן גמליאל, כאמור, רצה להקים את הדור הבא, אבל רבי אלעזר בן עזריה סבר שגם אם החיצוניות או הפנימיות לא כ"כ טובים, עדיין יכולה להיות לו תקנה ויש סיכוי שהוא ישוב בתשובה. 

***
המחלוקת הזאת היא מחלוקת שאנחנו מתמודדים איתה גם היום. איך להתנהג עם ילד בכיתה שהוא לא ברמה הרוחנית של כולם. האם להשאיר אותו בכיתה שיספוג מהחברה או שמא להרחיק אותו שלא יקלקל את שאר הילדים. האמת היא שבכללי צריך להתמלא באהבת הכלל, גם לילד שלא בראש של הכיתה ועלול להשפיע עליה לרעה, אך על המחנך לראות את המינון הנכון של הכיתה ואם הוא אכן גורר אנשים אחרים אז יש מקום להוציא אותו מהכיתה. אבל אנחנו צריכים גם לראות לנגד עניינו את השאיפה של רבן גמליאל להוציא תלמידי חכמים הבקיאים בהלכה.

***
שנזכה לחנך את ילדינו לאהבת ה' ולאהבת תורה ובדך הישר.
שבת שלום, מישיבת שבי שומרון.