ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת תרומה

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו"

***
אחד הכלים שבני ישראל מצווים לבנות למשכן זה את הארון אשר אותו צריך לבנות מבחוץ מצופה בזה ועץ מבפנים. מהארון אנחנו למדים שגם אם יש אדם שמבחינה חיצונית נראה שהוא אינו שייך לתורה, אינו שייך למצוות, אם עבודה נכונה ואם כיוון נכון, אז אנחנו נוכל לקרב אותו.

***
ניתן ללמוד את זה גם מרבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה שהייתה להם גישה שונה בחינוך מהבחינה הזאת כפי שאנו רואים בגמרא במסכת ברכות. רבן גמליאל לא הסכים להכניס כל אדם לבית המדרש, אלא רק מי שיש בו תורה. אך כאשר הודח מתפקידו ורבי אלעזר בן עזריה החליף אותו, רבי אלעזר פתח את בית המדרש לכל מי שרוצה ללמוד תורה. 

לכן בתור אנשי חינוך, הורים אנחנו צריכים לדעת מתי אנחנו מתנהגים ע"פ גישתו של רבן גמליאל ומתי ע"פ גישתו של רבי אלעזר בן עזריה. מתי לעמוד על "וצפית אותו… מבית ומחוץ" כרבן גמליאל ומתי לקרב גם את הרחוקים כרבי אלעזר בן עזריה.

***
שנזכה בעז"ה לחנך דור ישרים לתורה ומצוות.
שבת שלום מישיבת שבי שומרון!