ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת בהר

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך כי אני ה' אלוקיכם"

***
על מצוות של בן אדם לחברו נאמר שיום הכיפורים אינו מכפר על כך עד שירצה את חברו. 
בפרשת השבוע שלנו, פרשת בהר, אומרת התורה גם 'יראת מאלוקיך' וגם 'אני ה' אלוקיכם' ונשאלת השאלה למה יש את הריבוי הזה? אלא שהכפילות הזאת בה להגיד לנו שיש כאן אזהרה כפולה מאת התורה לירא מה'.

***
חז"ל מביאים במדרש שהפסוקים האלו מדברים על הונאת דברים ואומרת הגמרא שהונאת דברים גדולה יותר מאשר הונאת ממון, מכיוון שהונאת דברים היא לגופו של האדם. התורה מזהירה את האדם שלא יזכיר לחברו את מעשיו הקודמים, את העבר שלו לפני שחזר בתשובה. 

את הדברים האלו אנו מוצאים גם בדיברי ספר החינוך שמזהיר מפני הונאת דברים ואומר שהונאת דברים היא קשה מאוד לבריות. כי כאשר אדם אומר לחברו דבר מסויים, הדבר הזה נכנס לליבו של החבר כמו חץ ונשאר תקוע. כשהורה אומר דבר לילד שלו שלא במקום, הילד הזה זוכר את זה להורים גם בגיל מבוגר. ולכן אנחנו צריכים לנהוג הפוך, ולהדגיש לילדים את הטוב שבהם, ואת המידות הטובות שלהם.

***
איך אדם לא יגיע להונאת דברים?
עונה על כך הפלא יועץ ואומר את מה שאמר הלל הזקן לאותו הזקן שבא ללמוד אצלו את כל התורה כולה – "מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך". 

אם אדם יפנים את הנקודה החשובה והבסיסית הזאת שאם היו עושים את אותו הדבר לך, היית נפגע מזה ולא רוצה את זה, וודאי גם הוא לא יעשה כך לחבר שלו. 

***
שנכה בעז"ה להרבות באהבת חינם ולראות את הטוב שבכל האדם.
שבת שלום, מישיבת שבי שומרון.