ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשת במדבר

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד"

***
הרבה פעמים נשאלת השאלה מדוע יש כל כך הרבה דעות בעולם וכל כך הרבה סוגים שונים של אנשים?
את התשובה לשאלה הזאת אנו מוצאים בפרשת השבוע שלנו, כאשר הקב"ה מצווה את בני ישראל לסמן כל שבט ושבט לפי הדגל שלו ע"פ בית אבותם.

המדרש מספר שלכל שבט ושבט היה את הצבע של הדגל שלו. ומסביר הנצי"ב שלכל משפחה ומשפחה בתוך השבט היה גוון אחר של אותו הצבע. המדרש בשיר השירים רבה אומר שכך גם אצל המלאכים. לכל מלאך ומלאך יש את הצבע של הדגל שלו. ומספר המדרש שכאשר ראו בני ישראל את הדגלים של המלאכים הם נתאוו אליהם והקב"ה נענה להם על כך. ומדרש נוסף בויקרא מדבר על הגפנים שמסודרות בשורות ישרות וקבועות, וכל גפן עומדת במקומה. 

***
אנו צריכים לדעת שזה שיש הרבה דעות בעם ישראל זה דבר מאוד חיובי.
כך מסביר הרב קוק זצ"ל בעולת ראי"ה על המשפט שאנו אומרים "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם", שריבוי הדעות הם לא דבר שלילי. כשם שפרצופיהם שונים, כך גם דעותיהם שונות. 

בתזמורת, כאשר יש מגוון רחב של כלים וכולם מנגנים יחד, למרות השוני בניהם. אבל מצד שני ישנם רגעים בהם התופים הם אלו שנותנים את הקצב וישנם רגעים בהם הכינור מנגן לבד על מנת להכניס את הרגש. וזה מה שיוצר הופעה כללית מוצלחת. דווקא הגיוון ושכל אחד נותן את החלק שלו, יוצא מזה ניגונים מעולים וערבים.

***
אלא שהסוד הוא בהמשך הפסוק – "מנגד סביב לאוהל מועד".
כמו בדוגמה של התזמורת, גם בזמן שכל אחד נותן את הקצב שלו ואת החלק שלו, הם מתאחדים סביב דבר אחד. כך גם בני ישראל, למרות השוני בדגלם, כולם מתאחדים סביב אוהל מועד. וזוהי הסיבה שהקב"ה ברא אותנו שונים זה מזה ולא אחידים כמו הגפן. כי לכל אחד יש מה לתרום בחלק שלו על מנת ליצור תמונה אחידה ושלמה.

***
שנזכה לאחדות שלמה בין אדם לחברו ובין כל עם ישראלץ
שבת שלום, מישיבת שבי שומרון.