ישיבת שבי שומרון ישיבה גבוהה- הסדר

  • מזל טוב

    ניסיון

המלץ עלינו

מכיר חברים נוספים שיתעניינו
בבניין התורה בעם ישראל ?שלח

פנינים לפרשה

פנינים לפרשת יתרו

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

בפרשה שלנו, בזמן מתן התורה, אנו למדים על מצוות כיבוד הורים. המצווה הזאת של כיבוד אב ואם כל כך חשובה שהיא ממוקמת בחמישייה שבה נמצאות יתר המצוות של בן אדם למקום. מה הקשר בין מצוות כיבוד אב ואם לבין המצוות של בין אדם למקום? פנינים לפרשת יתרו. שבת שלום מישיבת נחלת יוסף שבי שומרון​.

פנינים לפרשת שמות

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

ספר שמות, שאותו אנחנו מתחילים לקרוא השבת, מכונה גם ספר הגאולה. הגאולה באה בזכות הרבה דברים, אחד מהם זה תיקון המידות, ואת הנקודה הזאת אנו יכולים למצוא אצל משה רבנו. פנינים לפרשת ויחי.

פנינים לפרשת מקץ

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

לכל חג וחג יש את המנהגים ואת העניינים שלו. בחג החנוכה מצווים אותנו חז"ל לשים את החנוכייה מצד שמאל לפתח הבית כאשר המזוזה נמצאת מימין לו. מדוע חשוב כל כך מיקומה של החנוכייה, ומה הקשר למזוזה? פנינים לפרשת מקץ. שבת שלום וחנוכה שמח! מישיבת נחלת יוסף שבי שומרון​

פנינים לפרשת וישב

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

אחרי שנים ארוכות בהם יעקב מתמודד עם הרבה מאוד דברים, בתחילת הפרשה שלנו מבאר רש"י על המילים "וישב יעקב" שיעקב ביקש סוף סוף לנוח. אחרי שהפחד מעשיו נגמר וההתמודדות עם לבן כבר מאחוריו, יעקב מבקש שלווה. אבל אז ממשיך רש"י ואומר "ביקש יעקב אבינו לשבת בשלווה קפץ עליו רוגזו של יוסף". ומוסיף רש"י בשם המדרש: […]

פנינים לפרשת וישלח

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

יעקב אבינו חוזר לארץ ישראל ומתכונן לפגישה עם אחיו עשיו.  אחד הדברים שאומר יעקב לעשיו על ידי השליח לפני הפגישה זה "עם לבן גרתי" ומפרש רש"י "עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי". ונשאלת השאלה – מדוע שיעניין את עשיו שיעקב שמר על כל המצוות כשהיה בחרן? פנינים לפרשת וישלח. שבת שלום, מישיבת נחלת יוסף שבי […]

פנינים לפרשת במדבר

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו" **** בתחילתו של ספר במדבר, אותו אנחנו מתחילים לקרוא השבת, אנו נתקלים בציווי מיוחד של הקב"ה למשה רבנו. הקב"ה מצווה את משה לקחת את כל שבטי ישראל לפזר אותם לארבעת כיווני השמיים, וכן שלכל שבט ושבט יהיה דגל מיוחד משלו עם […]

פנינים לפרשות בהר בחוקותי

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

" וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך" **** הגמרא מביאה בסוטה דף י"ד ע"א: "תורה – תחילתה בגמילות חסדים, וסופה בגמילות חסדים". תחילתה גמילות חסדים זה שנוצר האדם הראשון הלביש אותו הקב"ה בבגדי עור ואילו סופה בגמילות חסדים שהקב"ה דאג למקום קבורתו של משה רבנו. אנו רואים כאן את […]

פנינים לפרשת אמור

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"טיהר את העיר טבריה עשה אותה נקייה" *** מסופר על רשב"י כאשר יצא מהמערה הוא שאל מה צריך לתקן פה – "איכא מידי לתיקוני?"  אמרו לו שבטבריה קברו את התמים בצורה לא מסודרת ולכן הכהנים לא יכולים ללכת שם כי הם אינם יודעים אם הם הולכים על קבר או לא. מספרת הגמרא בשבת דף ל"ד […]

פנינים לפרשות תזריע ומצורע

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"וביום השמיני ימול בשר ערלותו" *** אחת המצוות המרכזיות בפרשה היא מצוות ברית המילה.  מצווה זאת היא אחת המצוות הגדולות ביות שעם ישראל מסר את עצמו עליה. ,"שש אנוכי עליה כמוצא שלל רב". המצווה, שאותה אנו מקיימים ביום השמיני, מסמלת שזה מעל הטבע. אם נתבונן ביסוד של מצוות המילה, נמצא שכוונת המצווה היא לבטל את […]

פנינים לפרשת ויקרא

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"נפש כי תקריב קורבן"  *** ספר ויקרא, שאותו אנחנו מתחילים השבת, הוא גם תחילה של ציוויי הקורבנות.  התורה מספרת לנו על קורבן המנחה. התורה קוראת לקורבן המנחה נפש, הנפש של האדם היא זאת שמקריבה. אומר רש"י במקום שבד"כ מי שמקריב קרובן הוא בן אדם עשיר, שיש לו את הכסף לכך, אבל קורבן מנחה הוא קורבן […]

פנינים לפרשת כי תשא

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת" **** פרשת השבוע שלנו היא פרשה מאוד מסעירה. מצד אחד, עם ישראל מקבל את לוחות הברית אבל מצד שני אנו גם קוראים על החטא הגדול בו חטאו בני ישראל – חטא העגל. ודווקא בחטא העגל אנו מוצאים את גדולתו של משה רבנו. הקב"ה אומר […]

פנינים לפרשת תצווה – פורים

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן שמעי בן קיש איש ימיני" *** הגמרא במסכת מגילה בדף י"ט מביאה כמה וכמה דעות מאיפה מתחיל עניין המגילה. יש דעה שאומרת מ"ויהי אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן" ויש שמביאים דעות אחרות, דעה נוספת היא מהעניין של איש יהודי היה בשושן הבירה. *** אנחנו […]

פנינים לפרשת תרומה

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב" *** בפרשה שלנו אנחנו סוף סוף מגיעים לבניין המשכן, מקום השראת השכינה. אחד מכלי המשכן הוא הארון עליו כותבת התורה "מבית ומחוץ תצפנו", ונשאלת השאלה למה צריך לצפות את המשכן גם מבחוץ וגם מבפנים? ואם גם מבפנים וגם מבחוץ הוא מצופה זהב אז […]

פנינים לפרשת יתרו

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"וישמע יתרו חותן משה את כל אשר עשה אלוקים לישראל" **** יתרו, נשיא הכמרים, שומע את כל מה שעשה ה' לישראל והוא מחליט להגיע אליהם.  אומר רש"י מהי השמועה ששמע יתרו ובגללה הוא הגיע? מה מבין כל הניסים של הקב"ה גרמו לו לבוא? עונה על כך רש"י ששמע יתרו על קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, […]

פנינים לפרשת בא

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו" **** אנו נמצאים בימים אלו בעיצומה של תקופת השובבי"ם, תקופה שבה יש חלון הזדמנויות לתקן ולחזור בתשובה. אך אם נתבונן בפרשת השבוע אנו רואים מציאות שבה הקב"ה לא נותן לחזור בתשובה. הקב"ה למשה פונה למשה […]

פנינים לפרשת וארא

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון ויאמר אליהם חטאתי הפעם ד' הצדיק ואני ועמי הרשעים" **** אנו נמצאים עכשיו בעיצומם של פרשיות הגאולה, ובפרשה שלנו אנו נפגשים עם עשרת המכות. המכות נועדו ללמד את עם ישראל על ידיעת ה' שהוא זה ששולט בארץ, ללמד אותנו על מציאות ה' אחרי שפרעה אמר שהוא לא מכיר בקב"ה. והנה […]

פנינים לפרשת ויחי

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים בשם אבותי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ" *** אחרי שהאחים משלימים ומתאחדים שוב למשפחה אחת, מגיעה ברכתו של יעקב אבינו לבני יוסף, הברכה שגם אותה אנו אומרים מידי לילה בקריאת שמע שעל המיטה. וצריך להבין את משמעות הברכה. יוסף מביא את בניו ליעקב על מנת שהוא […]

פנינים לפרשת וישב

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

ניצחון הקדושה זהו הניצחון האמיתי של חג החנוכה. בני נוח הם ההוכחה שכאשר הולכים עם הקדושה ביחד אז מצליחים אך כאשר הולכים נגד הקדושה יוצאים דברים רעים כמו גרמניה ותרבות רעה. מהם זה גם נולד כל סיפור החנוכה. את זה לומדים גם מהסיפור של האדמו"ר ר' אהרון מקרלין, תלמידו של המגיד ממזריט'ץ שאת יום פטירתו […]

פנינים לפרשת נח

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"מוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים" *** בשבתות אלו אנו נמצאים בהתעסקות בנושא בריאת העולם, ולכאורה עולה כאן שאלה קשה, רק בשבוע שעבר קראנו על בריאת העולם, וכבר בפרשה שלנו הקב"ה חוזר להחריב אותו עם המבול שכילה את כל העולם? ויותר מכך – ברכתו של הקב"ה, "פרו ורבו ומלאו את […]

פנינים לפרשת וילך

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי ה' אלוקיך הוא ההולך עמך לא ירפך ולא יעזבך" *** אומר משה בפרשת השבוע שלנו, "לא אוכל עוד לצאת ולבוא" ושואל רש"י האם יכול להיות שתשש כוחו של משה? ואומר רש"י שלא, משה רבנו נשאר באותם העוצמות שהיו לו, אלא שניתלה ממנו הרשות. משה רבינו אז כבר […]

פנינים לפרשת ניצבים

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטרכם כל איש ישראל" *** מסבירה לנו התורה מי הם אלו הניצבים – משוטריך וזקניך עד שואב מימך וחוטב עציך – כולם ניצבים היום. התייצבות זה מלשון חוזק, "התייצבו וראו את ישועת ה'".  עם ישראל מתייצב, עומד ומתכונן לקראת הכניסה לארץ ישראל, ואנו עכשיו מתכוננים […]

פנינים לפרשת כי תבוא

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"את ה' האמרת היום להיות לך לאלוקים וללכת בדרכיו ולשמור חקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו: וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דבר לך ולשמר על מצותיו" *** שואלים המפרשים למה שוב פעם אנו מצווים לשמור את מצוות ה' והרי זה הופיע לנו לפני כן? אומר החת"ם סופר שהציווי השני ללכת בדרכי ה' מיוחס […]

פנינים לפרשת כי-תצא

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"שלח תשלח את האם הבנים תקח לך למען יטב לך וארכת ימים" *** בפרשתנו אנו מוצאים מצוות רבות ואחת מהמצוות האלו היא מצוות שילוח הקן.   אנו מוצאים סיפורים רבים על גדולי ישראל איך הם הקפידו על המצווה הזאת ועשו השתדלות רבה על מנת לעשותה. סיבות רבות אנו מוצאים למצוות שילוח הקן. ספר החינוך אומר […]

פנינים לפרשת שופטים

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוים"   *** אנו נמצאים עכשיו בתחילתם של ימי חודש אלול, ימים של חזרה בתשובה. מהפסוק הנ"ל אנו למדים שאדם צריך להיות קשור לתורה הקדושה. כאשר בעל הספר 'חובת הלבבות' בשער חשבון הנפש חקר כמה זמן אדם צריך להשקיע ולעשות חשבון נפש, הוא הביא את […]

פנינים לפרשת דברים

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

מוטב להיכשל באהבת חינם מאשר להיכשל בשנאת חינם *** מביאה הגמרא במסכת יומא (ט' ע"ב) שבית המקדש הראשון נחרב משום עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. בית המקדש לא נחרב בגלל שאויבי ישראל החריבו אותו אלא בית המקדש נחרב בגלל העבירות של עם ישראל, כמו שמבוא בגמרא: "טיטוס עפר טחון טחן". זאת אומרת שאם אנו […]

פנינים לפרשת מסעי

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

ציפית לישועה? *** אנו נמצאים עכשיו בערב תשעת הימים בהם אנו מתאבלים על חורבן בית המקדש. אך מעבר העיסוק בחורבן, הימים האלו נועדו שנעסוק בהם גם בבניין, בגאולה.  *** אומרת הגמרא במסכת שבת (ל' ע"א) מה הם הדרישות של הקב"ה מהאדם במותו. לא מספיק שאדם היה פעיל בעולם הזה ועסק בענייני ציבור, אלא קיימים דרישות […]

פנינים לפרשת מטות

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"והייתם נקיים מה' ומישראל" *** פרשת השבוע שלנו עוסקת בעניינן של בני גד ובני ראובן אשר רצו להישאר בעבר הירדן המזרחי ושם לבנות לעצמם נחלה. אך שואל אותם הקב"ה, באמצעותו של משה רבנו, "אחיכם יצאו למלחמה ואתם תישארו פה"? לכן מציע להם משה רבנו לבוא להלחם יחד עם שאר בני ישראל ולכבוש את הארץ ורק […]

פנינים לפרשת בלק

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"ויקם בלעם בבוקר ויחבש את אתנו וילך עם שרי מואב"  *** אנו רואים שכאשר בלק רוצה לשלוח את בלעם לקלל את עם ישראל הקב"ה אומר לו בפרוש לא ללכת עמהם, והנה למחרת בלעם שוב מביע את רצונו ללכת עם אנשי בלק על מנת לקלל את עם ישראל, הוא אכן הולך. ועל כך נשאלת השאלה: איך […]

פנינים לפרשת קורח

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמישים ומאתים נשאי עדה…"   *** הרבה מפרשים שואלים שאלה מאוד פשוטה – איך בכלל קורח יכול היה להלחם נגד משה? התורה מעידה לא מעט פעמים על גדולתו של משה רבנו, על מידותיו, על ההנהגה שלו וגם על היחס שלו לכל אחד, אפילו לבעלי החיים כאשר היה רועה צאן […]

פנינים לפרשת שלח לך

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען" *** נשאלת השאלה למה אנו קוראים לפרשה הזאת 'פרשת המרגלים'?  והרי, בכל הפרשה לא מוזכר פעם אחת המילה מרגל, אלא אומרת התורה שהאנשים שנשלחו, נשלחו לתור את הארץ, מלשון תייר. תייר הוא אדם שמגיע לארץ מסוימת הוא מסתכל על הדברים הטובים שבה, על הפירות המתוקים, על הנהרות ועל […]

פנינים לפרשת נשא – חג השבועות

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"ויחן שם ישראל נגד ההר ההוא" – כאיש אחד בלב אחד (רש"י) *** אנו נמצאים בשלושת ימי ההגבלה, סמוך ונראה לחג השבועות. אחד הדברים שאנו מוצאים במתן תורה זה את האחדות של עם ישראל, כאיש אחד בלב אחד, ללמד אותנו שכל שאר החניות היו בתרעומת, כל אחד היה לעצמו.  *** אבל ניתן לפרש פירוש נוסף […]

פנינים לפרשת במדבר

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד" *** הרבה פעמים נשאלת השאלה מדוע יש כל כך הרבה דעות בעולם וכל כך הרבה סוגים שונים של אנשים? את התשובה לשאלה הזאת אנו מוצאים בפרשת השבוע שלנו, כאשר הקב"ה מצווה את בני ישראל לסמן כל שבט ושבט לפי הדגל שלו ע"פ […]

פנינים לפרשת בחקותי

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"זרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם" *** השבת אנו קוראים בפרשת השבוע על עניין הקללות. אחד הדברים הנוראים שאנו מוצאים בפרשת השבוע זה את הפסוק "זרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם" ושואלים המפרשים מה הפירוש של הפסוק?  יש המפרשים שאומרים שזה מדבר על החינוך של הילדים. זאת אומרת שאנשים ישקיעו רבות בחינוך ילדיהם, אבל ח"ו לא תהייה […]

פנינים לפרשת בהר

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך כי אני ה' אלוקיכם" *** על מצוות של בן אדם לחברו נאמר שיום הכיפורים אינו מכפר על כך עד שירצה את חברו.  בפרשת השבוע שלנו, פרשת בהר, אומרת התורה גם 'יראת מאלוקיך' וגם 'אני ה' אלוקיכם' ונשאלת השאלה למה יש את הריבוי הזה? אלא שהכפילות הזאת בה להגיד […]

פנינים לפרשת תזריע

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"אישה כי תזריע וילדה זכר" *** אנחנו בדיוק באמצע בין חג הפורים לבין חג הפסח, וישנו קשר מאוד חזק בין החגים האלו לבין פרשות השבוע שאנחנו קוראים, ונקרא, בשבתות אלו. בפרשיות אלו אנו עוסקים גם בענייני בניית הבית וגם בענייני המצורע ואת זה אנו מחברים לחגים. בספר משלי כתוב "מעין נרפש ומקור משחת צדיק מט […]

פנינים לפרשת שמיני

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"מקורבי אקדש" *** בפרשת השבוע אנחנו נתקלים בסיפור על מותם של בני אהרון ונשאלת השאלה למה נצרך לעשות את מה שהתורה אומרת על כך "מקרובי אקדש" והרי המשכן הוא מקור השכינה, מקור החיות של עם ישראל. המשכן הוא מקום שמטרתו להרבות חיים לכפר על האדם, לא הפוך. לכן נשאלת השאלה איך דווקא במשכן קרה כזה […]

פנינים לפרשת ויקרא

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאוהל מועד" *** אחרי שסיימנו את הליך בניית המשכן, ספר ויקרא, שאותו אנחנו מתחילים לקרוא השבת, מתעסק ברובו בנושא הקרבת הקורבנות. אבל לא רק בנושא הזה. התורה ממשיכה להכניס לנו הדרכה להתנהגות נכונה גם בפרשיות אלו. הפרשה מתחילה באות זהירה, קטנה מהשאר. אומר בעל הטורים שהקב"ה קורא למשה רבינו […]

פנינים לפרשת פקודי

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה" **** מובא במדרש שמשה רבינו נתן דין וחשבון על מה שהיה במשכן. תמהים המפרשים- למה משה רבינו שהוציא את עם ישראל ממצרים, העביר את התורה לעם ישראל, למה הוא צריך לתת דין וחשבון על הכסף שניתן למשכן? בו אפשר בכלל לחשוד?  חז"ל אומרים לנו שכן […]

פנינים לפרשת ויקהל

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"ויקהל משה את כל עדת ישראל" **** כשעם ישראל קיבל את התורה נאמר "באיש אחד בלב אחד" – זאת אומרת שבשביל לקבל את התורה עם ישראל צריך להיות באחדות. כאשר יש אחדות יש תורה. כאשר רוצים להשרות שכינה בעם ישראל, צריך להיות מאוחדים.  **** הירושלמי בסנהדרין אומר שלכל שבט ושבט בעם ישראל היה עגל משלו […]

פנינים לפרשת כי תשא

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"ויתן אל משה ככלתו" *** רש"י מפרש את הפסוק ואומר שצריך לקרוא אותו בכתיב חסר – שנמסרה לו (למשה) תורה ככלה לחתן. התורה נמשלה כמו חתן וכלה.  כמו כן אנו מוצאים שצריך להיזהר מאוד במצוות הכנסת חתן וכלה לחופה כי יום זה הוא כמו שניתנה בו תורה לעם ישראל.  *** המהרש"א במסכת שבת כותב (דף […]

פנינים לפרשת תצוה

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"והיו על-לב אהרון" **** אהרון הכהן זכה לשאת את האורים ותומים, שהיו אמצעי קשר בין הקב"ה לעם ישראל, משום שכאשר חזר משה ממדיין אהרון הכהן לא רק שהוא לא קינא בו על מעמדו, אלא להפך הוא שמח. "וראך ושמח בליבו" – הכתוב מעיד עליו שזוהי הייתה שמחה פנימית, שמחה אמיתית ולא משהו מזויף. **** הסבא […]

פנינים לפרשת תרומה

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו" *** אחד הכלים שבני ישראל מצווים לבנות למשכן זה את הארון אשר אותו צריך לבנות מבחוץ מצופה בזה ועץ מבפנים. מהארון אנחנו למדים שגם אם יש אדם שמבחינה חיצונית נראה שהוא אינו שייך לתורה, אינו שייך למצוות, אם עבודה נכונה ואם כיוון נכון, אז אנחנו נוכל לקרב אותו. […]

פנינים לפרשת משפטים

פנינים לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" — נשאלת השאלה: רק בפרשה הקודמת קיבלנו את התורה, וכבר בפרשת השבוע שלנו מתחילים עם חוקים והמשפטים, למה לא להתחיל בדברים הפשוטים יותר?  אלא שהתורה רוצה שנבין שאומנם מעמד הר סיני היה מעמד אדיר, אבל צריך להוריד את האורות והברקים לחיי המעשה ביום יום. להגיד לנו שהגדולה האמיתית היא ביום […]

פנינים לפרשת יתרו

פנינים לרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

אנחנו השבת הולכים לקבל את התורה. הקב"ה מדריך את עם ישראל, מחזק אותם ואומר להם: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" נשאלת השאלה למה הקב"ה מכין את עם ישראל דווקא בצורה הזאת? אלא המטרה היא שנבין שאנחנו עם קדוש, עם של הקב"ה, ויש לנו פוטנציאל שאנחנו צריכים לשאוף אליו. נקודה זאת בולטת מאוד אצל […]

פנינים לפרשת בשלח

פנינים לרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א, רב הישוב 'שבי-שומרון' וראש הישיבה

"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו" עם ישראל אחרי שנים ארוכות בגלות יוצא ממצרים. אך כבר ביציאתו, כשהוא עומד על שפת הים עם ישראל נקלע לקושי הראשון שלו. מחלוקת פורצת בעם מה לעשות ואילו משה רבינו עומד להתפלל. אומר הקב"ה למשה "מה תצעק אלי? דבר אל בני ישראל ויסעו".  ממעמד זה מלמדת אותנו התורה […]

פנינים לפרשת בא

דבר תורה לפרשת ויגש מפי הרב יהושע מרדכי שמידט, ראש ישיבת שבי שומרון ורב היישוב

פנינים לפרשת וארא

דבר תורה לפרשת ויגש מפי הרב יהושע מרדכי שמידט, ראש ישיבת שבי שומרון ורב היישוב, בנושא: 'ביטחון בה' - אין עוד מלבדו'

פנינים לפרשת שמות

דבר תורה לפרשת ויגש מפי הרב יהושע מרדכי שמידט, ראש ישיבת שבי שומרון ורב היישוב, בנושא: הכרת הטוב (חלק א')

פנינים לפרשת ויגש – גודל הזהירות מהלבנת פנים

דבר תורה לפרשת ויגש מפי הרב יהושע מרדכי שמידט, ראש ישיבת שבי שומרון ורב היישוב, בנושא: גודל הזהירות מהלבנת פנים

פנינים לפרשת וישב – דוברי אמת: מתוך גנותם למדנו שבחם

דבר תורה מפי הרב יהושע מרדכי שמידט, בנושא: דוברי אמת: מתוך גנותם למדנו שבחם

פנינים לפרשת וישלח

דבר תורה לפרשת השבוע, פרשת וישלח, מאת הרב יהושע מרדכי שמידט, ראש ישיבת שבי שומרון ורב היישוב

פנינים לפרשת חיי שרה

דבר תורה מפי הרב יהושע מרדכי שמידט, בנושא: הקשר בין בית כנסת 'איילת השחר' בגבעת זאב לפרשת השבוע

פנינים לפרשת וילך

פנינים לפרשת השבוע מפי הרב יהושע מרדכי שמידט, בנושא כולם בסוף חוזרים בתשובה

פנינים לפרשת ניצבים

פנינים לפרשת השבוע, פרשת ניצבים ולראש השנה, מפי הרב יהושע מרדכי שמידט

פנינים לפרשת ראה

דבר תורה קצר לפרשת השבוע, פרשת ראה, מאת הרב יהושע מרדכי שמידט

פנינים לפרשת עקב

דבר תורה קצר לפרשת השבוע, פרשת עקב, מאת הרב יהושע מרדכי שמידט, ראש ישיבת שבי שומרון ורב היישוב

פנינים לפרשת דברים: לא תגורו מפני איש

דבר תורה קצר לפרשת השבוע, פרשת דברים, מאת הרב יהושע מרדכי שמידט, ראש ישיבת שבי שומרון ורב היישוב

פנינים לפרשת מטות-מסעי: א"י היא המורשת האמיתית של רבין

דבר תורה קצר לפרשת השבוע מפיו של הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א

מהי קנאות אמיתית? פנינים לפרשת פנחס

דבר תורה קצר לפרשת השבוע מאת ראש הישיבה הרב יהושע מרדכי שמידט

פנינים לפרשת בלק

פנינים לפרשת השבוע, פרשת בלק: "מה טובו אוהליך יעקב" - קדושת הבית היהודי מול הקהילה הגאה

פנינים לפרשת חוקת

פנינים לפרשת השבוע, פרשת חוקת.

בס"ד   השיעור השבוע מוקדש לע"נ ר' דב רמז ז"ל, אביהם של תלמידינו היקרים, שהלך השבוע בטרם עת לבית עולמו.

פנינים לפרשת קרח

דבר תורה לפרשת השבוע, פרשת קרח

בס"ד      

פנינים לפרשת בהעלותך

דבר תורה לפרשת השבוע, פרשת בהעלותך

פנינים לפרשת נשא

פנינים לפרשת השבוע מפי הרב יהושע מרדכי שמידט

פנינים לפרשת בהר

פנינים לפרשת השבוע, פרשת בהר, מפי הרב יהושע מרדכי שמידט שליט"א

תקציר שכן יבואו כמה מילות תקציר לפני המאמר