logo1

אודות

אודות

אודות

אודות

אודות

אודות

אודות

תרומות

בעזרתכם נוכל להמשיך להפיץ תורה בשומרון ובעם ישראל,
ולהמשיך לחנך לאהבת השם לאהבת התורה ולאהבת העם והארץ.

בעזרתכם נוכל להמשיך להפיץ תורה בשומרון ובעם ישראל, ולהמשיך לחנך לאהבת השם לאהבת התורה ולאהבת העם והארץ.

כיום ישנם אלפי בחורי ישיבות ולומדי דף היומי אשר
לומדים ומחוברים לשיטה זו מכל החוגים והזרמים בארץ ובעולם

תרומה לישיבת נחלת יוסף

תרמו יום לימוד בישיבה לרפואת או להבדיל לע”נ יקירכם, 24 שעות של תורה יפעלו עבורכם בשמים לכל הישועות.
תרמו שיעור לרפואת או להבדיל לע”נ.
תרמו להמשך הפעילות והתרחבות הישיבה.

תרומה למפעל שיטת הסימנים ולמכון להוצאת ספרים

תרמו למען המשך הפצת השיטה באמצעות חוברות המופצות חינם וספרים הנמכרים בסבסוד מיוחד.
תרמו למען הפצת שיעורי של הרב להגברת הלימוד והזיכרון.
תרמו למען הפצת ספרי הישיבה והמשך הוצאת ספרים חדשים.
תרמו למען המשך פעילות המכון והתרחבותו למען שדרוג המכון במחשבים וציוד מתקדם.

תרומה לישיבת נחלת יוסף

תרומה למפעל שיטת הסימנים ולמכון להוצאת ספרים